Escoltar

Fons Vicent Marín Gil. (Millares, València 1901-Barcelona 1965)

Fou un obrer autodidacte, republicà, interessat pels afers que succeïen al món, i va saber relacionar-se amb proletaris d’arreu d’Europa. Va aprendre la llengua auxiliar internacional esperanto, que va saber dominar fins a fer-se’n professor. Amic d’amics, va formar part d’entitats esperantistes com Nova Sento, del barri del Poble Nou de Barcelona, i va participar en els esdeveniments socials propis del moviment esperantista barceloní. Fou un bon col·leccionista, destacà en el camp de la filatèlia i de la numismàtica, gràcies al coneixement de l’esperanto. Va recopilar una important quantitat de llibres en esperanto que la seva filla Isabel Marín va donar a aquesta biblioteca.