Escoltar

La Guerra del Francès 1808 - 1814

Col·lecció d’impresos sobre la Guerra del Francès (1808-1814).

Com diu Miquel dels Sants Oliver, Palma va ser, després de Cadis, l’única ciutat espanyola lliure d’enemics, i aquella on es va produir una major fermentació intel·lectual i política, que es va reflectir en la gran quantitat d’impresos que es publicaren durant aquella època. Cal destacar els enfrontaments polítics entre liberals i absolutistes, reflectits a l’Aurora Patriótica Mallorquina i el Semanario Cristiano Político. També hem de destacar obres de Miquel dels Sants Oliver, José M. Antillón, el Diario de Discusiones i Actas de las Cortes (1810-1813), a més de l’obra extensa i rara de l’anglès Charles Oman History of the Peninsula War (1807-1813), en 6 volums.