Escoltar

Fons Carlos «Coco» Meneses. (Lima, Perú 1930-Palma 2020)

Escriptor i periodista peruà resident a Mallorca. Va donar a la UIB una col·lecció de revistes de caràcter literari molt interessants, per tal com es tracta de col·leccions senceres, i també un nombre important de llibres de literatura i història contemporània.