Escoltar

L'estil APA

 

És l’estil usat en psicologia, ciències socials i també a altres disciplines. La sisena i última edició del Publication Manual of the American Psychological Association que seguim en aquesta guia es va publicar l’any 2010.

Citacions en el text en estil APA

- Les citacions en el text segueixen el sistema autor-data.

 

- Quan parafrasejam o ens referim a una idea concreta és recomanable indicar la pàgina on es localitza.

Exemple:

L’interès dels científics per Twitter (Torres-Salinas, 2010, p. 241) …

 

- Podem incloure al nostre treball un fragment de text literal. Segons l’extensió d’aquest farem:

 

Si el fragment de text literal és breu (menys de 40 paraules), l’incorporam al nostre text entre cometes i sempre indicant la pàgina.

Exemples:

El uso de la red social no se limita únicamente a la organización de congresos sino que “también las revistas se han apuntado a difundir sus trabajos y noticias a través de Twitter” (Torres-Salinas, 2010, p. 241).

La iniciativa ORCID es interesante para Torres-Salinas (2010) porque “no sólo servirá para los trabajos en revistas sino también para cualquier documento que pongamos en la Red” (p. 245).

 

Si el fragment de text literal té 40 o més paraules, anirà a un paràgraf a part, sagnat, sense cometes i amb un punt final abans de les dades entre parèntesis.

Exemple:

La evaluación ha seguido los métodos de la bibliometría.

Al respecto podríamos decir que 2009 ha sido el gran año de los rankings de universidades en España. La proliferación de los mismos y la repercusión de algunos en diversos medios ha convulsionado notablemente el antaño mundo tranquilo de las universidades públicas ya que muchas de ellas se han visto señaladas y en la necesidad de justificar sus bajas posiciones. (Torres-Salinas, 2010, p. 243)

 

- Quan al nostre treball usam diferents documents d’un mateix autor i del mateix any de publicació, afegirem a cada any una lletra minúscula tant a la citació com a la referència bibliogràfica de la bibliografia final per identificar cada una de les citacions correctament. La lletra minúscula s’assigna a les referències bibliogràfiques ordenades alfabèticament pel títol de l’article, del capítol o de l’obra completa.

Exemple:

Text:

En un servei de referència digital la comunicació amb els usuaris s’estableix telemàticament i les dades i/o documents tenen format electrònic (Merlo-Vega, 2009b). […] Les biblioteques usen també formularis web, sistemes de missatgeria instantània i xarxes socials en la referència digital (Merlo-Vega, 2009a). 

Bibliografia:

Merlo-Vega, J.-A. (2009a). Referencia digital y servicios electrónicos de información. Anuario ThinkEPI, 137-140.

Merlo-Vega, J.-A. (2009b). Servicios de referencia para una sociedad digital. El Profesional de la Información, 18(6), 581-588. doi:10.3145/epi.2009.nov.01

 

- Dues o més obres en una citació dins el mateix parèntesi s’ordenen alfabèticament en l’ordre de les referències a la bibliografia i se separen per un punt i coma.

Exemple:

Text:

Diversos autors (Extremeño, Amante, i Firmino, 2013; Pinto Molina i Fernández Valdés, 2010) consideren que la formació en competències informacionals per part dels bibliotecaris… 

Bibliografia:

Extremeño, A., Amante, M. J., i Firmino, A. (2013). La Universidad del siglo XXI: nueva docencia, nuevo bibliotecario. Revista Española de documentación científica, 36(2), 1-7.

Pinto Molina, M., i Fernández Valdés, M. de las M. (2010). Alfabetización informacional, innovación evaluación como funciones de la biblioteca universitaria del siglo XXI: visión desde un enfoque cualitativo. Ibersid: revista de sistemas de información y documentación = journal of information and documentation systems, 4, 81-91.

 

- Tot i que sempre és preferible consultar les obres originals, podem citar una obra que no hem consultat directament però que ha estat citada per altres. Ho hem de reflectir clarament al nostre treball i la referència bibliogràfica a la bibliografia final serà sempre la del document consultat.

Exemple:

Text:

Segons Rao (citat per Cordón-García, Alonso-Arévalo, i Martín-Rodero, 2010, p. 59), el llibre electrònic suposa la revolució més important després de la invenció de la impremta.

Bibliografia:

Cordón-García, J.-A., Alonso-Arévalo, J., i Martín-Rodero, H. (2010). Los libros electrónicos: la tercera ola de la revolución digital. Anales de Documentación, 13, 53-80. doi:10.6018/106991

 

Bibliografia en estil APA

- La bibliografia és la llista de les referències bibliogràfiques de les obres citades al text. Va situada al final del treball.

 

- Totes les referències duen sagnat francès (s’han de sagnar les línies d’una referència excepte la primera).

 

- Les referències s’ordenen alfabèticament pel cognom de l’autor.

 

Casos especials:

  • Obres de diferents autors amb el mateix cognom s’ordenen alfabèticament per la inicial del nom.
  • Obres del mateix autor amb diferent any de publicació s’ordenen per l’any (començant per les més antigues).
  • Obres del mateix autor publicades el mateix any s’ordenen alfabèticament pel títol.

 

Exemples d'estil APA (Biblioteca UIB)

Guia per elaborar citacions bibliogràfiques en format APA (Biblioteca Universitat de Vic)

 

Tutorials i exemples d'altres estils

ATENCIÓ!: A l'abril del 2020 es començaran a usar les normes APA 7a edició que incorporen novetats respecte a les citacions i referències bibliogràfiques. Consulta aquest enllaç per saber-ne més. Aquest vídeo resumeix les principals novetats.

APA imatgeTambé et pot interessar:

Normas APA 7.ª edición : Guía de citación y referenciación

 

Cómo citar y elaborar referencias bibliográficas (CRUE/REBIUN)

El plagio y la honestidad académica (CRUE/REBIUN)


CITAR: Tutorial de autoformación sobre Citas en Trabajos y Artículos con Referencias (Biblioteca Universidad de Cantabria)

 

Guía para citar y elaborar referencias bibliogràficas: APA, IEEE y Vancouver (Universidad Pública de Navarra)

 

Cómo citar referencias bibliográficas: UNE 690-2013, APA, Harvard y Vancouver (Universidad de Zaragoza)

 

Com citar documents: Estil APA. Estil MLA. Estil Vancouver (Biblioteca Universitat de Girona)

 

APA and MLA Citation Game (University of Washington)

 

Estil Chicago (Chicago-Style Citation Quick Guide)

 

Estilos de cita: ACS, APA, UNE, IEEE, MLA, Chicago, Vancouver y Harvard-APA (Biblioteca Universidad de La Laguna)

Citar información de la web social (Biblioteca Universidad de La Laguna)

 

Estilo de cita IEEE (Biblioteca Politécnica Universidad Autónoma de Madrid)

Estilo de cita IEEE (IEEE Editorial Style Manual)

Formato IEEE (Biblioteca Universidad de Málaga)

 

Citar legislación y jurisprudencia (Biblioteca Universidad Alcalá de Henares)

Referenciar y citar legislación y jurisprudencia (Biblioteca UNED)

Citas y elaboración de bibliografía: estilo para Derecho (Biblioteca UAM)