Escoltar

BiblioCita: fes-ho amb estil, cita bé

 

Presentació

BiblioCita et dona a conèixer els estils de citació que s'utilitzen a diferents disciplines (APA, Vancouver, etc.) i et proposa aprendre a citar la bibliografia que s'utilitza quan es redacta un treball acadèmic. Trobaràs material divers (textos, vídeos, enllaços web) i una activitat que has de realitzar per assolir els coneixements de tot el que s'explica.

Objectius

  • Conèixer la diferència entre les citacions al text i les referències bibliogràfiques al final del treball.
  • Aprendre a utilitzar l'estil bibliogràfic adequat per a una disciplina concreta. 

Continguts

  • Què és citar i les diferents maneres de fer-ho.
  • Estils bibliogràfics més habituals: definició i exemples.

Metodologia

La modalitat del curs és totalment a distància i d’autoformació, en què els participants podran treballar, de manera individual i al seu propi ritme, amb una metodologia fonamentalment pràctica.

Els participants trobaran, dins el curs, els continguts i els recursos necessaris per aprendre a citar la bibliografia i conèixer els estils de citació que s'utilitzen a diferents disciplines, tot de manera autònoma i amb la temporització prevista a l'apartat Calendari. Per a qualsevol consulta, hi haurà disponible un fòrum de dubtes.

Com seràs avaluat

Hauràs de realitzar una activitat d'autoavaluació que consisteix en un qüestionari. A l'Aula Digital trobaràs les instruccions i els criteris d'avaluació per a superar-la.

Calendari

Disposes del curs acadèmic en què t’has inscrit a BiblioCita per completar l'activitat d’avaluació.

En finalitzar

BiblioCita forma part del curs Com cercar informació acadèmica, gestionar la bibliografia i fer un ús ètic de la informació. En cas que només t'interessi algun dels BiblioClips el pots cursar de forma independent i si els completes tots, encara que no sigui seqüencialment, obtens un crèdit ECTS.
 
BiblioCita

 

 

 

Què més necessites saber

Hores estimades de dedicació: 5 hores de treball individual
Idioma: català
Modalitat: a distància
Destinataris: membres de la comunitat universitària
Professores: Catalina Escarrer, Marta Macías, María Jesús Manzano i Eva Martínez. Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB
Treballaràs sempre des de l'Aula Digital
Preu: gratuït

 

 

Si tens problemes amb la inscripció al curs, per favor contacta amb biblioteca@uib.es