Escoltar

Gestiona la teva bibliografia

En l’elaboració d’un treball acadèmic o científic s’utilitza necessàriament informació sobre el tema escollit publicada amb anterioritat. Els documents que citam quan redactam el nostre treball han de quedar adequadament reflectits en la bibliografia. A continuació oferim unes pautes per citar documents i fer la bibliografia del treball amb l’objectiu de fer un ús responsable, ètic i legal de la informació consultada.

Conceptes bàsics

Els estils bibliogràfics

Les citacions en el text

L'estil APA

 Gestiona la teva bibliografia