Plagi

La facilitat de localitzar informació a Internet fa que  la pràctica del plagi en l’àmbit acadèmic universitari hagi augmentat considerablement durant els darrers anys. Tot i que molt sovint els estudiants cometen plagi de manera conscient també està demostrat que moltes vegades el plagi es produeix per desconeixement de què s’ha de citar i com s’ha der fer. En aquesta pàgina oferim informació sobre el plagi i recursos per evitar-lo.

Què és plagi?

S’entén per plagi la reproducció del contingut substancial d’una altra obra fent-lo passar com a propi.

Per tant:

  • Elabora els teus arguments, no facis un simple “copiar i enganxar”.
  • Posa entre cometes (“”) els fragments d’altres obres que citis i recorda d’indicar-ne la font i l’autoria (referència bibliogràfica).

 

No cometem un plagi:

afirmatiuQuan expressam o presentam idees i treballs originals.

afirmatiuQuan divulgam i reproduïm coneixement públic. Per exemple, que Austràlia és a l'hemisferi sud.

afirmatiuQuan presentam els resultats d’una investigació original.

  

La Universitat de Bergen ens ho explica d'una forma molt especial: