Biblioteques: normes d'ús

                                                    
                                           Transcripció del vídeo en català / castellano / English

Dins les biblioteques:

  • S’ha de respectar el silenci.
  • Els dispositius electrònics han d’estar en mode silenci.
  • No està permès menjar ni beure.
  • No està permès reservar llocs de lectura amb objectes personals si un s’absenta més de 15 minuts.
  • S’ha de respectar el material de la biblioteca, i sobretot, no s'han de subratllar els llibres. Si es subratllen no es poden digitalitzar i per tant queden inaccessibles a persones amb discapacitat visual.
  • La biblioteca no es fa responsable de la pèrdua d’objectes personals.

Consulta en sala

A les biblioteques hi ha llibres, revistes, manuals, obres de referència i tesis.
El material és, en general, de lliure accés. Es pot agafar directament de les prestatgeries i, una vegada consultat, s'ha de retornar al lloc indicat del taulell.

Per localitzar un exemplar a la biblioteca cal consultar-ne la seva ubicació al catàleg.

Les obres de referència, una vegada consultades, han de retornar-se al seu lloc a les prestatgeries.

Per consultar el fons que es troba als dipòsits s'ha de demanar al personal de la biblioteca.

Préstec

A la biblioteca es pot fer ús del servei de préstec per endur-se, durant un període de temps determinat, material bibliogràfic i equipaments com ordinadors portàtils, calculadores, memòries USB, carregadors de mòbils, ratolins, etc.

Els equipaments es presten per hores i per fer-ne ús dins el campus. A la web de la biblioteca es pot consultar quants portàtils hi ha disponibles.

No tot el material es pot prestar, per tant, és important consultar la seva disponibilitat.

També es fa préstec per a la utilització de les cabines d’estudi de la biblioteca Jovellanos.

Per utlitzar el servei de préstec s'ha de presentar un document identificatiu oficial, i s'ha de respectar la normativa i els terminis de devolució; no fer-ho implica sancions.

Equipament per digitalitzar

A les biblioteques hi ha escàners d’autoservei.
Per resoldre dubtes, consultau el personal de la biblioteca.

Normes generals d'ús de les biblioteques

 

La Biblioteca amb els ODS