Escoltar

Directori de personal

Nom Càrrec Telèfon Lloc de feina Edifici
Personal d'horabaixa
971173356
Arxiu històric
Ramon Llull
Personal de matí
971259844
Gestió Documental
Son Lledó
Personal de matí
971259792
Gestió Documental
Son Lledó
Personal d'horabaixa
971173186
Biblioteca Guillem Cifre
Guillem Cifre
Personal de matí
971173186
Biblioteca Guillem Cifre
Guillem Cifre
Personal de matí
971173406
Biblioteca Anselm Turmeda
Anselm Turmeda
Personal de matí
971172754
Serveis a la Investigació i Adquisicions
Ramon Llull
Cap d'unitat
971259893
Serveis a la Investigació i Adquisicions
Ramon Llull
Personal de matí
971173356
Digitalització i Accés Obert
Ramon Lull
Cap d'unitat
971172913
Catalogació
Son Lledó
Cap d'unitat
618526479
Ext: 63362 / 3362
Gestió d'Espais i Equipaments
Ramon Lull
Cap de biblioteca
971173362
Biblioteca Ramon Llull
Ramon Llull
Personal d'horabaixa
971259614
Biblioteca Ramon Llull
Ramon Llull
Personal de matí
971172409
Serveis a la Investigació i Adquisicions
Ramon Llull
Personal d'horabaixa
971173192
Serveis a l'Estudiant i Suport a l'Aprenentatge
Ramon Llull
Cap d'unitat
971172531
Tecnologia i Informàtica
Mateu Orfila i Rotger
Personal de matí
971173361
Catalogació
Son Lledó
Personal de matí
971172409
Serveis a la Investigació i Adquisicions
Ramon Llull
Personal de matí
971173185
Biblioteca Guillem Cifre
Guillem Cifre
Personal d'horabaixa
971173406
Biblioteca Anselm Turmeda
Anselm Turmeda
Responsable d'àrea
971172879
Arxiu històric
Ramon Llull
Personal d'horabaixa
971173379
Biblioteca Mateu Orfila
Mateu Orfila i Rotger
Personal d'horabaixa
971173356
Digitalització i Accés Obert
Ramon Llull
Personal d'horabaixa
971172004
Biblioteca Jovellanos
G.M. Jovellanos
Personal de matí
971172702
Catalogació
Son Lledó
Personal de matí
971172508
Serveis a la Investigació i Adquisicions
Ramon Llull
Personal d'horabaixa
971173379
Biblioteca Mateu Orfila
Mateu Orfila i Rotger
Personal de matí
971172702
Catalogació
Son Lledó
Personal de matí
971173356
Serveis a la Investigació i Adquisicions
 
Ramon Llull
Lliteras Urbano, Antoni Personal d'horabaixa 971259614 Biblioteca Ramon Llull Ramon Llull
Personal d'horabaixa
971172508
Serveis a la Investigació i Adquisicions
Ramon Llull
Personal de matí
971172398
Tecnologia i Informàtica
Mateu Orfila i Rotger
Personal de matí
971259614
Biblioteca Ramon Llull
Ramon Llull
Personal de matí
971173379
Biblioteca Mateu Orfila
Mateu Orfila i Rotger
Cap d'unitat
971171345
Serveis a l'Estudiant i Suport a l'Aprenentatge
Ramon Llull
Personal de matí
971172004
Biblioteca Jovellanos
G.M. Jovellanos
Personal de matí
971172004
Biblioteca Jovellanos
G.M. Jovellanos
Personal de matí
971173192
Serveis a l'Estudiant i Suport a l'Aprenentatge
Ramon Llull
Personal de matí
971173379
Biblioteca Mateu Orfila
Mateu Orfila i Rotger
Cap de biblioteca
971171372
Biblioteca Jovellanos
G.M. Jovellanos
Personal d'horabaixa
971172004
Biblioteca Jovellanos
G.M. Jovellanos
Personal de matí
971173192
Serveis a l'Estudiant i Suport a l'Aprenentatge
Ramon Llull
Personal de matí
971172754
Serveis a la Investigació i Adquisicions
Ramon Llull
Personal de matí
971173361
Catalogació
Son Lledó
Personal de matí
971173361
Catalogació
Son Lledó
Personal d'horabaixa
971173373
Biblioteca Ramon Llull
Ramon Llull
Personal de matí
971172735
Gestió Documental
Son Lledó
Cap de biblioteca
971173212
Biblioteca Mateu Orfila
Mateu Orfila i Rotger
Personal de matí
971259580
Fons antic i Col·leccions especials
Son Lledó
Personal d'horabaixa
971172653
Biblioteca Arxiduc
Arxiduc
Cap d'unitat
971259792
Gestió Documental
Son Lledó
Director
971172815
Direcció
Ramon Llull
Personal de matí
971172653
Biblioteca Arxiduc
Arxiduc
Personal de matí
971173356
Digitalització i Accés Obert
Ramon Lull
Personal de matí
971173379
Biblioteca Mateu Orfila
Mateu Orfila i Rotger
Pons Llinàs, Miquel Personal d'horabaixa 971172004 Biblioteca Jovellanos G.M. Jovellanos
Cap de biblioteca
917172653
Biblioteca Arxiduc
Arxiduc
Personal de matí
971172879 / 971259616
Arxiu històric 
Ramon Llull
Personal de matí
971259614
Biblioteca Ramon Llull
Ramon Llull
Personal de matí
971173356
Digitalització i Accés Obert
Ramon Llull
Personal d'horabaixa
971173185
Biblioteca Guillem Cifre
Guillem Cifre
Personal de matí
971172004
Biblioteca Jovellanos
G.M. Jovellanos
Cap de biblioteca
971172570
Biblioteca Guillem Cifre
Guillem Cifre
Cap d'unitat
971259784
 
Portal Social
Ramon Lull
Cap de biblioteca
971173010
Biblioteca Anselm Turmeda
Anselm Turmeda
Personal de matí
971172398
Tecnologia i Informàtica
Mateu Orfila i Rotger
Serrano Sánchez, Mónica Personal de matí 971172004 Biblioteca Jovellanos G.M. Jovellanos
Personal de matí
971259792
Gestió Documental
Son Lledó
Responsable d'àrea
971259810
Biblioteca Hospital U.Son Espases
Hospital U.Son Espases
Cap d'unitat
971173436
Digitalització i Accés Obert
Ramon Lull
Responsable d'àrea
971259580
Fons antic i Col·leccions especials
Son Lledó
Personal de matí
971259792
Gestió Documental
Son Lledó
Personal de matí
971173373
Biblioteca Ramon Llull
Ramon Llull
Personal de matí
971172716
Administració
Ramon Llull