Préstec i renovació

Usuaris


Normes generals

 • L'horari de préstec és de dilluns a divendres de 8 a 21 hores. Els horaris dels períodes de vacances (estiu, Nadal i Setmana Santa) seran publicitats per les biblioteques abans de cada període.
 • Per poder treure un llibre només cal presentar-lo al taulell de la biblioteca, juntament amb el vostre document identificatiu oficial.
 • Els usuaris externs, que hagin estat expressament autoritzats i vulguin fer ús del servei de préstec, hauran de presentar el seu DNI.

Vegeu els tipus de préstec:

PDI i responsables de serveis de la UIB

100 obres

1 any

renovable

PAS

10 obres

30 dies

renovables

Tercer cicle, màsters

15 obres

30 dies

renovables

Primer i segon cicle

5 obres

1 setmana (trenta dies per als alumnes de les extensions)

renovable

Usuaris externs

3 obres

1 setmana

renovable

 

 • Determinades obres assenyalades a la normativa de préstec bibliotecari , estan excloses de préstec i només es poden consultar a la sala de lectura.
 • Podeu renovar el préstec dels llibres a qualsevol dels terminals de les biblioteques o a través de la pàgina web del servei. El nombre de renovacions és il·limitat, sempre que l'exemplar no hagi estat reservat per un altre usuari.
 • Qualsevol tipus de material bibliogràfic, fins i tot l'exclòs de préstec, es pot consultar a la sala de lectura sense limitacions de nombre d'exemplars i sense necessitat de comunicar-ho al personal de la biblioteca. Aquest material s'ha de deixar al taulell de préstec, allà on posa "DEVOLUCIÓ CONSULTA". Els diccionaris, obres de referència i publicacions periòdiques s'han de tornar, però, al seu lloc.

 

Incidències i sancions

 • Si un llibre no és a la prestatgeria, comprovau, mitjançant els terminals, que no estigui en préstec. En cas que no consti com a prestat, és que un altre usuari l'utilitza a la sala de lectura.
 • Si heu oblidat la data en què heu de tornar un llibre, podeu accedir al vostre compte d'usuari per comprovar-la.
 • Si heu perdut un llibre o el tornau fet malbé, comunicau-ho al personal de la biblioteca. L'haureu de substituir per un altre exemplar de la mateixa edició o abonar-ne el valor de mercat, sens perjudici d'altres responsabilitats. En el segon cas, haureu de pagar el cost de la reparació.

Si tornau un llibre després de la data límit, provocau un perjudici als altres usuaris de la biblioteca. Les sancions previstes són les següents:

 • Per cada dia de retard en la devolució, es perdrà el dret a usar el servei de préstec pels mateixos dies que el retard.
 • En haver acumulat trenta dies de retard (tant seguits com saltats), es perdrà el dret a usar el servei de préstec per un període de tres mesos.
 • En haver acumulat seixanta dies de retard, es perdrà el dret a usar el servei de préstec durant la resta de curs.

Si us cal ajuda, adreçau-vos al personal de la biblioteca.

 

Controls de seguretat

 • La biblioteca i el material bibliogràfic estan protegits per un sistema de seguretat. Qualsevol infracció serà sancionada.
 • El vostre compte d'usuari és estrictament personal i intransferible. Recordau que sou responsables de totes les transaccions que es facin amb el vostre compte d'usuari.
 • L'adhesiu amb el codi de barres que porta el material bibliogràfic serveix per identificar el llibre o publicació periòdica i controlar si està deixat o no: per favor, no el manipuleu. Si el feu malbé, s'haurà de retirar.