Escoltar

Consulta en sala

Són objecte d'aquest tipus de consulta tots els documents exclosos de préstec i que no formen part dels expressament dedicats al préstec en sala. Es consideren documents exclosos de préstec, i per tant objecte de consulta en sala, els següents :

a) Les obres anteriors a 1958.

b) Obres de referència (enciclopèdies, diccionaris, catàlegs, bibliografies, atles i similars).

c) Documents rars i preciosos.

d) Documents exhaurits i difícilment reemplaçables.

e) Documents molt consultats dels quals la biblioteca només en té un exemplar. Si la biblioteca en té diverses còpies en destinarà una, exclosa de préstec, a consulta en sala.

f) Fulls solts, mapes, làmines i partitures.

g) Tesis i tesines no publicades. Es poden consultar en sala. Per fer-ne un altre ús s'ha de demanar permís a l'autor.

h) Altres documents que, a criteri dels caps de biblioteca, hagin de ser exclosos del servei de préstec.