Escoltar

Consulta en sala

Són objecte d'aquest tipus de consulta tots els documents exclosos de préstec i que no formen part dels expressament dedicats al préstec en sala. Es consideren documents exclosos de préstec, i per tant objecte de consulta en sala, els següents :

  1. Obres anteriors a 1958.
  2. Obres de referència: enciclopèdies, diccionaris, catàlegs, bibliografies, atles i similars.
  3. Documents rars i preciosos.
  4. Documents exhaurits i difícilment reemplaçables.
  5. Documents molt consultats dels quals la biblioteca només en té un exemplar. Si la biblioteca en té diverses còpies, en destinarà una, exclosa de préstec, a consulta en sala.
  6. Fulls solts, mapes, làmines i partitures.
  7. Tesis i tesines no publicades. Es poden consultar en sala. Per fer-ne un altre ús s'ha de demanar permís a l'autor.
  8. Altres documents que, a criteri dels caps de biblioteca, hagin de ser exclosos del servei de préstec.