L'assignatura seleccionada no disposa de documents al catàleg de la biblioteca

Pot ser per algun dels següents motius :

  • Estam treballant en la seva actualització.
  • No s’ha localitzat la bibliografia de l’assignatura.
  • Està només disponible a l’espai virtual de Campus Digital.
  • L’assignatura no disposa de bibliografia recomanada.
  • El professor facilita la bibliografia a través d’altres canals.


Per a més informació:

Deman@, la biblioteca respon.

La Biblioteca amb els ODS