20279. Treball de Fi de Grau d'Història de l'Art. Any acadèmic 2018-19

En aquesta secció trobaràs la bibliografia bàsica recomanada pels teus professors per a les teves assignatures.

Bibliografia recomanada, al pla Grau d'Història de l'Art (Pla 2014) a Mallorca l'any acadèmic 2018-19 , disponible al fons de la biblioteca de la UIB.

No hi ha cap llibre recomanat al fons ( més informació )