Projectes digitals

Universitat Lul·liana del Regne de Mallorca

Amb motiu del 30è aniversari de la Universitat de les Illes Balears, el Servei de Biblioteca i Documentació ha dut a terme la digitalització i restauració digital dels Estatuts de la Universitat Lul·liana del Regne de Mallorca, així com dels primers títols emesos per la mateixa.

El manuscrit "Historia de la Villa de Campos" de Francesc Tallades

Francesc Tallades va néixer a Campos el 1746 i va morir el 1808. L'especial atracció cap a les humanitats que sentí tota la vida, juntament amb l'amor cap al seu poble natal, el dugueren a no escatimar esforços per investigar, per devorar amb fruïció el patrimoni documental de l'arxiu històric de Campos, per realitzar nombrosos i costosos treballs de camp per situar l'antiga ciutat de Palmaria a la contrada campanera d' Es Palmer. També li hem d'agrair l'elaboració d'algunes biografies dels fills més il·lustres de Campos. El seu valuós llegat és, indubtablement, fruit d'abundoses investigacions documentals i arqueològiques sufragades de la seva pròpia butxaca.

Fou a principis del segle XVIII quan el prevere i historiador Francesc Tallades, a l'avançada edat de setanta anys, va escriure aquesta “Historia de la villa de Campos” .

Memòries reglamentàries

Aquesta col·lecció de manuscrits són documents únics d'una importància extraordinària, que recullen una part important de la història de l'agricultura i la ramaderia de les Illes Balears des de finals dels segle XIX i principis del XX. Els varen redactar els enginyers agrònoms que hi havia al capdavant del que va acabar sent la Jefatura Agronómica de Baleares.

Els documents han estat cedits pel senyor Jaume Grimalt Obrador, que entre altres càrrecs va ser director territorial del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació a les Illes Balears.

Aquestes memòries varen recórrer diverses dependències fins que varen ser descobertes per un auxiliar de la Direcció d'Agricultura que ho advertí al seu director, en aquell temps el senyor Bartomeu Simonet Salas, que va ordenar arxivar-les i enquadernar-les.