Escoltar

Normativa d'ús de les cabines per a l'estudi col·lectiu de l'edifici G.M. de Jovellanos

 1. Les cabines són per a ús col·lectiu, per la qual cosa el nombre mínim d'usuaris per reservar-les ha de ser 3 i el màxim ha de ser 8.
 2. Per tenir accés a les cabines s'ha de fer la reserva a l'ordinador i recollir la clau al taulell de préstec.
 3. La reserva es fa per un màxim de 2 hores. Si s'ha d'emprar més temps, s'ha de consultar al taulell de préstec, ja que, per a casos extraordinaris, el personal de la biblioteca pot allargar la reserva.
 4. En recollir la clau, s'ha de deixar el carnet de la universitat o el DNI de l'usuari que ha fet la reserva i el de tots els altres membres del grup. Si no hi ha el nombre mínim d'usuaris o bé s'excedeix el màxim, el personal de la biblioteca podrà decidir si es fa o no el préstec, en funció de la demanda.
 5. Està completament prohibit tancar-se amb clau dins les cabines.
 6. La clau s'ha de tornar al taulell de préstec i és responsabilitat de l'usuari que la cabina quedi tancada i en perfectes condicions per esser utilitzada pels usuaris següents.
 7. Dins les cabines s'ha de mantenir un ordre i no està permès menjar, beure ni fumar.
 8. Els telèfons mòbils han d'estar desconnectats.
 9. La biblioteca no es fa responsable de la pèrdua dels objectes personals dins les cabines.
 10. Les cabines estan connectades a un sistema de vigilància intern.
 11. Qualsevol incompliment de la normativa suposarà la pèrdua del dret a utilitzar-les.