Unitat de Gestió Documental

Horaris

HorarisGestió Documental: de 9 a 14 h

Vacaces de Nadal i Pasqua: tancat. 

Atenció a l'usuari

971 17 97 92

971 17 27 35

Correu electrònic de la unitat

Descripció 

La Política general de gestió documental fixa les directrius que, en matèria de gestió documental, la Universitat de les Illes Balears implanta amb l’objecte de garantir la gestió i el control adequats dels documents generats o rebuts en l’exercici de les seves funcions i competències, també en el marc de l’administració electrònica.

La Unitat de Gestió Documental és l’encarregada de coordinar i controlar de manera sistemàtica tots els aspectes relacionats amb la creació, la recepció, l'organització, l'emmagatzematge, la preservació, l'accés i la difusió dels documents a la Universitat de les Illes Balears.

Personal

Cap de la unitat

Joana Maria Parera

971 25 97 92

 

Personal de la unitat

 Carme Moyà

971 17 27 35

 

Susana del BarrioSusana del Barrio

971 25 98 44

Situació

Unitat de Gestió Documental

Edifici Son Lledó
Campus UIB
Cra. de Valldemossa km 7.5
07122 Palma (Illes Balears)
Espanya

 

Plànol d’ubicació dins el campus

http://biblioteca.uib.cat/digitalAssets/145/145208_ubicacio_son_lledo.pdf

Contacta amb la UIB

(*) Els camps marcats són obligatoris

 

En compliment del que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informam que les dades recollides seran incloses en un o més fitxers gestionats per la UIB en el registre de l'activitat de tractament habilitat a l'efecte, la finalitat dels quals és gestionar la vostra sol·licitud. Les dades sol·licitades són necessàries per acomplir la finalitat esmentada i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix d'aconseguir-la.
La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat, limitació del tractament i de no ser objecte de decisions individuals automatitzades pel que fa a les dades facilitades i tractades. Per exercir els drets indicats us heu d'adreçar per escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a l'atenció de la delegada de protecció de dades, cra. de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears) o a l'adreça de correu electrònic dpo@uib.es. També disposau del dret a reclamar davant l'autoritat de control a: https://www.aepd.es. De la mateixa manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat de les vostres dades i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat per a la qual van ser recollides.