Dins les biblioteques no es permet parlar en veu alta, menjar, beure, ni fumar; tampoc no està permès reservar llocs de lectura.

Consulta en sala

La consulta del material és, en general, de lliure accés, els llibres es poden agafar directament de les prestatgeries i, una vegada utilitzats, s'han de retornar al lloc indicat del taulell. Les obres que es troben als dipòsits s'han de demanar al personal de la biblioteca.

Abans de demanar un llibre al personal de la biblioteca, consultau-ne la ubicació al catàleg mitjançant els OPAC.

Les obres de referència, una vegada consultades, han de retornar-se al seu lloc a les prestatgeries.

Préstec

Per poder treure un llibre en préstec s'ha de presentar un document identificatiu oficial, i s'ha de respectar la normativa i els terminis de devolució; no fer-ho implica sancions.

Reprografia

A les biblioteques hi ha fotocopiadores a la disposició del públic; aquests aparells són d'autoservei i han de ser manejats pels usuaris, mai pel personal de la biblioteca.

Únicament es pot fotocopiar material de la biblioteca, i no documentació personal dels usuaris.

Del material de la biblioteca no se'n poden fer multicòpies, ni fotocopiar obres completes.

Altres serveis

Per utilitzar altres serveis, com lectorsreproductors de microfitxes, lectors de cd-rom, préstec d'ordinadors portàtils, etc. cal consultar-ho amb el personal de la biblioteca