Accés al sistema de préstec interbibliotecari

Si no trobes els documents que cerques a la nostra biblioteca, a través del nostre servei, els podem demanar a altres biblioteques. Si encara no ets usuari has de sol·licitar l'alta per obtenir documents.

El Servei de Préstec Interbibliotecari s’adreça principalment al personal docent i investigador (PDI) de la UIB.  No obstant això, i tenint en compte que és un servei que té com objectiu afavorir la investigació, podran accedir també al préstec interbibliotecari tots els membres de la comunitat universitària, així com usuaris externs, organismes i institucions que així ho sol·licitin.

El Servei de Préstec Interbibliotecari comporta unes despeses derivades de la gestió i tramitació de les peticions. El cost del servei depèn de la situació de l’usuari respecte de la UIB, del tipus de document sol·licitat i del subministrador de document.

 

Per consultar les condicions i els preus vigents seleccioneu al quadre següent la situació a la qual us trobeu:

COMUNITAT UIB
SITUACIÓ TARIFES
PDI   TARIFA A
ALUMNES

Amb autorització del professor o tutor

TARIFA A
Sense autorització del professor o tutor TARIFA B
PAS i Altres

Amb autorització de la direcció del SBD

TARIFA A
Sense autorització de la direcció del SBD TARIFA B

 

 
PERSONES I INSTITUCIONS ALIENES A LA UIB
SITUACIÓ TARIFES
PARTICULARS  TARIFA B
PROFESSORS DE SECUNDÀRIA  TARIFA C
BIBLIOTEQUES I CENTRES DOCUMENTALS, ALTRES ORGANISMES O INSTITUCIONS Material documental UIB TARIFA C
Material documentals d'altres centres TARIFA B
 
El Servei es regeix per la Normativa de Préstec Interbibliotecari.
 
 

TARIFA A – PREUS COMUNITAT UIB

Gratuït: Els usuaris de la UIB no paguen les despeses dels documents demanats a altres centres.
 
 
 

TARIFA B – PREUS USUARIS EXTERNS

Els usuaris externs paguen les tarifes que aplica el centre proveïdor amb un 10% d’increment. El resultat és el següent:

CENTRE PRESTADOR
TIPUS DE DOCUMENT PREUS

REBIUN

CSIC

Volum original:  
- Espanya 8,80€
- Europa 17,60€
- Resta de món 35,2€
Còpies:  
- Espanya 5,50€
- Europa i resta de món 8,80€
BIBLIOTECA MARCH

No es fa préstec de volums originals.

 

S’aplica la tarifa REBIUN vigent per a reproduccions. Quan l’import facturat per la Fundació Bartomeu March és superior, s’aplica el preu que factura la Fundació i s’hi afegeix un 10%.
 
SÚBITO Volum original 14,30€
Còpies:  
- Enviament electrònic 6,60€
- Enviament electrònic DRM Depèn
- Correu postal 8,25€

 

Els pagaments es poden fer mitjançant transferència bancària o gir postal.

 
 

TARIFA C – PREUS CENTRES

Aquestes són les tarifes que s’apliquen als centres peticionaris que demanen a la UIB peticions de préstec interbibliotecari.

 

 

 
CENTRE SUBMINISTRADOR  TIPUS DE DOCUMENT  PREUS
UIB
 
 
 
 Volum original:  
 - Espanya  8,00€
 - Europa  16,00€
 - Resta de món  32,00€
 Còpies:  
 - Espanya  5,00€
 - Europa i resta de món  8,00€

REBIUN

CSIC
 
 
 

 Volum original:  
 - Espanya  8,80€
 - Europa  17,60€
 - Resta de món  35,20€
 Còpies  
 - Espanya  5,50€
 - Europa i resta de món  8,80€
BIBLIOTECA MARCH

No es fa préstec de volums originals.

 

S’aplica la tarifa REBIUN vigent per a reproduccions. Quan l’import facturat per la Fundació Bartomeu March és superior, s’aplica el preu que factura la Fundació i s’hi afegeix un 10%.
 
SÚBITO
 
 
 
 Volum original  14,30€
 Còpies:  
 - Enviament electrònic  6,60€
 - Enviament electrònic DRM  Depèn
 - Correu postal  8,25€
 

 

FORMES DE PAGAMENT

Els pagaments es poden fer mitjançant transferència bancària, gir postal o també es pot pagar amb Cupons IFLA.
 

Si el centre peticionari tria com a sistema de pagament els cupons, les tarifes vigents són les següents:

Cupons IFLA: 
CENTRE SUBMINISTRADORTIPUS DE DOCUMENTCUPONS - PREUS
UIBVolum original: 
- Espanya1 cupó IFLA (equival 8,00€)
- Europa2 cupons IFLA (equival 16,00€)
- Resta de món4 cupons IFLA (equival 32,00€)
Còpies: 
- Espanya½  cupó IFLA (equival 4,00€)
- Europa i resta de món1 cupó IFLA (equival 8,00€)

 

 

El Servei de Préstec Interbibliotecari s’adreça principalment al personal docent i investigador (PDI) de la UIB.  No obstant això, i tenint en compte que és un servei que té com objectiu afavorir la investigació, podran accedir també al préstec interbibliotecari tots els membres de la comunitat universitària, així com usuaris externs, organismes i institucions que així ho sol·licitin.

El Servei de Préstec Interbibliotecari comporta unes despeses derivades de la gestió i tramitació de les peticions. El cost del servei depèn de la situació de l’usuari respecte de la UIB, del tipus de document sol·licitat i del subministrador de document.

 

Per consultar les condicions i els preus vigents seleccioneu al quadre següent la situació a la qual us trobeu:

COMUNITAT UIB
SITUACIÓ TARIFES
PDI   TARIFA A
ALUMNES

Amb autorització del professor o tutor

TARIFA A
Sense autorització del professor o tutor TARIFA B
PAS i Altres

Amb autorització de la direcció del SBD

TARIFA A
Sense autorització de la direcció del SBD TARIFA B

 

 
PERSONES I INSTITUCIONS ALIENES A LA UIB
SITUACIÓ TARIFES
PARTICULARS  TARIFA B
PROFESSORS DE SECUNDÀRIA  TARIFA C
BIBLIOTEQUES I CENTRES DOCUMENTALS, ALTRES ORGANISMES O INSTITUCIONS Material documental UIB TARIFA C
Material documentals d'altres centres TARIFA B
 
El Servei es regeix per la Normativa de Préstec Interbibliotecari.
 
 

TARIFA A – PREUS COMUNITAT UIB

Gratuït: Els usuaris de la UIB no paguen les despeses dels documents demanats a altres centres.
 
 
 

TARIFA B – PREUS USUARIS EXTERNS

Els usuaris externs paguen les tarifes que aplica el centre proveïdor amb un 10% d’increment. El resultat és el següent:

CENTRE PRESTADOR
TIPUS DE DOCUMENT PREUS

REBIUN

CSIC

Volum original:  
- Espanya 8,80€
- Europa 17,60€
- Resta de món 35,2€
Còpies:  
- Espanya 5,50€
- Europa i resta de món 8,80€
BIBLIOTECA MARCH

No es fa préstec de volums originals.

 

S’aplica la tarifa REBIUN vigent per a reproduccions. Quan l’import facturat per la Fundació Bartomeu March és superior, s’aplica el preu que factura la Fundació i s’hi afegeix un 10%.
 
SÚBITO Volum original 14,30€
Còpies:  
- Enviament electrònic 6,60€
- Enviament electrònic DRM Depèn
- Correu postal 8,25€

 

Els pagaments es poden fer mitjançant transferència bancària o gir postal.

 
 

TARIFA C – PREUS CENTRES

Aquestes són les tarifes que s’apliquen als centres peticionaris que demanen a la UIB peticions de préstec interbibliotecari.

 

 

 
CENTRE SUBMINISTRADOR  TIPUS DE DOCUMENT  PREUS
UIB
 
 
 
 Volum original:  
 - Espanya  8,00€
 - Europa  16,00€
 - Resta de món  32,00€
 Còpies:  
 - Espanya  5,00€
 - Europa i resta de món  8,00€

REBIUN

CSIC
 
 
 

 Volum original:  
 - Espanya  8,80€
 - Europa  17,60€
 - Resta de món  35,20€
 Còpies  
 - Espanya  5,50€
 - Europa i resta de món  8,80€
BIBLIOTECA MARCH

No es fa préstec de volums originals.

 

S’aplica la tarifa REBIUN vigent per a reproduccions. Quan l’import facturat per la Fundació Bartomeu March és superior, s’aplica el preu que factura la Fundació i s’hi afegeix un 10%.
 
SÚBITO
 
 
 
 Volum original  14,30€
 Còpies:  
 - Enviament electrònic  6,60€
 - Enviament electrònic DRM  Depèn
 - Correu postal  8,25€
 

 

FORMES DE PAGAMENT

Els pagaments es poden fer mitjançant transferència bancària, gir postal o també es pot pagar amb Cupons IFLA.
 

Si el centre peticionari tria com a sistema de pagament els cupons, les tarifes vigents són les següents:

Cupons IFLA: 
CENTRE SUBMINISTRADORTIPUS DE DOCUMENTCUPONS - PREUS
UIBVolum original: 
- Espanya1 cupó IFLA (equival 8,00€)
- Europa2 cupons IFLA (equival 16,00€)
- Resta de món4 cupons IFLA (equival 32,00€)
Còpies: 
- Espanya½  cupó IFLA (equival 4,00€)
- Europa i resta de món1 cupó IFLA (equival 8,00€)