Autoformació

diana 

 

 OBJECTIU:

Aprofundir en la recerca d’informació a diferents recursos i bases de dades que ofereix el Servei de Biblioteca.

 

 esquema

  

ESTRUCTURA:

Es posa a disposició dels usuaris a través de la pàgina web de tutorials realitzats per la biblioteca i sessions de formació en línia o presencials organitzades per proveïdors d'informació electrònica per tal d'aprofitar millor els recursos contractats.

 

 
 persones

 

DESTINATARIS:

Dirigides a qualsevol usuari (alumnes de primer i segon cicle, alumnes de màster, PDI, externs)

 
 acreditacio

   

 

RESPONSABLE:

Personal de la biblioteca