Webinars realitzats pels proveïdors

 diana  OBJECTIU:Aprofundir en la recerca d’informació a diferents recursos i bases de dades que ofereix el Servei de Biblioteca a través dels seus proveïdors. 
 esquema  ESTRUCTURA:Pàgina que inclou tots els enllaços a la formació en línea i tutorials d’autoformació organitzats pels proveïdors sobre els seus productes.
 persones  DESTINATARIS:Estan dirigides a qualsevol usuari (alumnes de primer i segon cicle, alumnes de màster, PDI, externs )
 calendari  CALENDARI:Depèn de cada proveïdor
 rellotge arena  DURADA:Depèn de cada proveïdor

 

 Formació del proveïdors

 

CLICA SOBRE ELS ICONES PER ACCEDIR ALS MATERIALS DE FORMACIÓ

 

 Isi Web of knowledge

 

Plataforma que proporciona l'accés a bases de dades bibliogràfiques i bibliomètriques  a nivell internacional. Conté referències d'articles de revista i índexs de citacions de publicacions i treballs. Conté les següents bases de dades: Web of Science, Journal Citation Reports, Essential Science Indicators, EnsNote Web i Medline.

 

 
 Vlex Base de dades a nivell nacional que proporciona l'accés a llibres, revistes, models de contracte i formularis, notícies jurídiques i bases de dades de convenis col·lectius.
 Refworks

 

Gestor de referències bibliogràfiques que permet crear, organitzar, cercar i donar forma a referències bibliogràfiques, facilitant també la incorporació de cites i referències als manuscrits, utilitzant diferents normes d'estil (APA, MLA, Vancouver, etc...)

 

 Ebrary Plataforma que dóna accés a llibres electrònics multidisciplinars a text complet.
Scifinder

 

Base de dades a nivell internacional que proporciona accés a la producció científica en el camp de la química.

 

 Ebsco Host Plataforma que proporciona accés a informació científica a nivell internacional a través de bases de dades de diferents àrees de coneixement: Academic Search Premier, Cinahl, econlit, PsycInfo, FRANCIS, etc...
 Springer

 

Base de dades que proporciona l'accés a la versió electrònica a text complet d'una selecció de revistes i llibres de temàtica multidisciplinar publicats per SringerVerlag i Kluwer.

 

 IEEExplore

 

Base de dades a nivell internacional que proporciona l'accés a text complet a les publicacions de l'Institute of Electrical and Electronic Engineers.

 

ScienceDirect

 

Base de dades que proporciona l'accés al text complet de les revistes publicades per Elsevier. Les publicacions són d'abast multidisciplinar amb especial atenció a les àrees de medicina, ciència i tecnologia.

 

Primal Pictures on OvidSP Atles virtual d'anatomia en 3D. Ofereix un aprenentatge interactiu del cos humà des d'un punt de vista anatòmic i biomecànic.