Escoltar

Formació en competències informacionals

 Biblioteca a les Aules

 

 PROGRAMA “La BIBLIOTECA a les AULES”

És la iniciativa del Servei de Biblioteca i Documentació per a impartir sessions de formació en competències informacionals als estudiants de la UIB.

L'objectiu principal és facilitar a la comunitat universitària el coneixement i l'ús dels recursos documentals que la biblioteca posa al seu abast.

Depenent de les necessitats del col·lectiu al qual va adreçada la sessió, varien el contingut, la durada i el nivell d’aprofundiment. Aquestes sessions es duen a terme, preferentment, dins les assignatures dels diferents estudis oficials oferts per la UIB (grau, màsters, programes de doctorat...).

 

Mòduls de “La BIBLIOTECA a les AULES”

FORMACIÓ BÀSICA: 

·         INTRODUCCIÓ A LA BIBLIOTECA I ELS SEUS SERVEIS

Contingut bàsic, pensat per a alumnes de 1r curs (1 h de durada)

1.       La informació científica i acadèmica.

2.       Web de la biblioteca.

3.       Cercar al catàleg.

4.       El compte d’usuari.

5.       La Biblioteca de l'Estudiant i servei Deman@

 

FORMACIÓ AVANÇADA:

·         COM CERCAR INFORMACIÓ A LA BIBLIOTECA

Contingut més complet, pensat per a alumnes a partir de 2n curs (1½ h o 2 h de durada)

1.       La cerca d’informació científica i acadèmica. 

2.       El procés de cerca.

3.       Cercar informació a recursos bàsics multidisciplinaris (Catàleg UIB, Dialnet, Google Scholar).

4.       Cercar informació en els recursos específics de l’àrea temàtica.

 

·         DESCOBREIX MENDELEY. GESTIONA-HI LA TEVA BIBLIOGRAFIA

Contingut bàsic, pensat per a alumnes que han de fer el TFG, el TFM o la tesi doctoral (2 h de durada)

1.       Què són els gestors bibliogràfics i què és Mendeley.

2.       Crea’t un compte.

3.       Entrada de documents i organització de la informació.

4.       Com fer una bibliografia.

5.       Mendeley com a xarxa social acadèmica.

 

·         COM CERCAR INFORMACIÓ ESPECIALITZADA D’UNA ÀREA TEMÀTICA

Mòdul complementari a una sessió de Mendeley o Com redactar un treball acadèmic

 

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA:

·         EVITAR EL PLAGI: APRENDRE A CITAR EN EL TEXT I ELABORAR UNA BIBLIOGRAFIA (estil APA)

Mòdul complementari a qualsevol sessió

 

·         PLAGI I HONESTEDAT ACADÈMICA

Sessió pensada per a alumnes que han de fer el TFG, el TFM o la tesi doctoral (2 h de durada)

1.       Drets d'autor i legislació.

2.       Llicències Creative Commons i copyleft.

3.       El plagi a l'àmbit universitari (tipus de plagi, eines de detecció i prevenció...).

4.       Evitar el plagi: aprendre a citar en el text i elaborar una bibliografia (estil APA).

 

·         COM REDACTAR UN TREBALL ACADÈMIC. INTRODUCCIÓ AL TFG/TFM

Contingut bàsic, pensat per a alumnes que han de fer el TFG, el TFM o la tesi doctoral (2 h de durada)

1.       Etapes del procés d'investigació. Plantejament teòric.

2.       Estructura del treball acadèmic.

3.       La redacció científica.

4.       Presentació i maquetació del treball acadèmic.

 

 

Formació EXTERNA

Sessions en línia (webinars) que els mateixos recursos (editors i distribuïdors) ofereixen a través de les seves pàgines web. Trobaràs presentacions dividides tant per tipus de serveis com per nivells d'aprenentatge. Apunta-t'hi!

 

Ebsco / Mendeley / Scopus / Web of Science / vLex

 

Contacte

Àrea de Serveis als Estudiants i Suport a l'Aprenentatge

Servei de Biblioteca i Documentació. Edifici Ramon Llull

biblioteca.suportaprenentatge@uib.es

Responsable: Marta Macías. 971 171345

Petició de sessions de formació: Maria Jesús Manzano. 971 173192

Equip: Maria Jesús Manzano, Eva Martínez, Cati Escarrer i Marta Macías