Escoltar

Deman@, la biblioteca respon

Si el catàleg em diu que un llibre està ubicat al 910.2ELE, com puc saber on és?

Cada biblioteca té distribuïts els llibres en funció del seu espai, i a la pàgina web hi ha un plànol per poder veure totes les ubicacions dels fons.

Consulteu els plànols: