Escoltar

Deman@, la biblioteca respon

Puc utilitzar els articles electrònics per crear el meu arxiu personal?

Moltes de les llicències posen restriccions en l'ús dels seus arxius. Baixar i imprimir un número sencer d'una revista pot estar prohibit o pot estar restringit a un ús acadèmic. La majoria de llicències o acords deixen baixar només els articles i allotjar-los a l'ordinador personal. A vegades posen restriccions respecte a la redistribució a col·legues via web o ftp. Recordau que cal fer un ús d'aquests recursos respectuós amb els drets de propietat intel·lectual. En cas de citació de materials extrets d'aquests recursos, se n'ha d'indicar la font i l'autoria.

Les llicències de contractació d'aquests recursos només permeten l'accés als membres de la comunitat universitària de la UIB (estudiants, PDI, PAS).