Deman@, la biblioteca respon

Puc fer fotocòpies a les biblioteques?

Sí, les biblioteques de la UIB disposen de màquines fotocopiadores d'autoservei. Per poder fer-ne ús, heu de tenir una targeta que podeu adquirir i recarregar a les copisteries de cada edifici. Si teniu qualque problema o dubte, adreçau-vos al personal de la copisteria.

Únicament es pot fotocopiar material de la biblioteca, no documentació personal dels usuaris.

Del material de la biblioteca no se'n poden fer multicòpies ni fotocopiar obres completes.