Escoltar

Deman@, la biblioteca respon

Per què no tenim totes les revistes en versió paper i versió electrònica?

Depèn de la subscripció que tingui la biblioteca, en format paper o electrònic.