Escoltar

Deman@, la biblioteca respon

Per què em demanen una clau d'accés i/o no em deixen consultar el text complet?

Pot ser a causa d'una sèrie de problemes:

 No tenim la revista en subscripció.

 L'ordinador des del qual intentam accedir-hi no està autoritzat.

 El volum o número que necessitam no entra en l'acord subscrit.

 El servidor de l'editor/distribuïdor pot tenir problemes tècnics propis.

 Hi ha moltes persones que intenten accedir al mateix servidor al mateix temps.

 A principi d'any pot passar que l'editor encara no hagi processat les comandes i hi pot haver endarreriments en les autoritzacions electròniques.

 La UIB ha cancel·lat la subscripció.