Escoltar

Deman@, la biblioteca respon

A la fotocopiadora no hi ha paper, què puc fer?

El servei de reprografia és un servei contractat per la Universitat que no depèn de la biblioteca. Si les màquines d'autoservei queden sense paper o no funcionen, heu d'avisar el servei de reprografia, que n'és responsable.