Altres vies de cercar informació

Demana... Altres vies per cercar informació

Demana... altres vies de cercar informació

1. Informació bibliogràfica presencial

Per demanar informació podeu adreçar-vos al personal del taulell de qualsevol de les biblioteques de la UIB. No dubteu a demanar assessorament.

 

2. Per telèfon

Per telèfon atendrem les vostres consultes, com ara informació general del Servei de Biblioteca i Documentació, sobre els seus serveis, renovació de llibres, etc...

Icona de telèfons de contacteTelèfons de contacte

 

3. Per fax o per carta

Icona de fax   Fax: +34 971 259635

Icona de carta   Per carta:

Servei de Biblioteca i Documentació
Universitat de les Illes Balears
Edifici Ramon Llull
Cra. de Valldemossa, km. 7.5
07122 Palma
Illes Balears

En tots els casos convé que hi poseu les vostres dades de contacte (nom, telèfon, adreça, correu electrònic...).

 

4. Sol·licitud de cerca bibliogràfica

Pots sol·licitar a l'Àrea de Serveis als Estudiants i Suport a l'Aprenentatge assessorament per realitzar una cerca bibliogràfica d'una àrea temàtica determinada a través del formulari de cerca bibliogràfica.

La cerca la farem amb tu de manera presencial per tal d'adquirir habilitats informacionals.