Cerca bibliogràfica

Si tens una necessitat concreta d'informació, si estàs preparant el treball fi de grau, el treball fi de màster o la tesi doctoral et podem assessorar en la cerca de documentació acadèmica i científica.

Emplena el següent formulari i des del servei de Documentació et donarem suport a l'hora d'utilitzar els recursos i les eines disponibles.

Sol·licitud de Cerca Bibliogràfica

* Camp Obligatori

Dades personals

Telèfon *
 
 

Explica'ns la teva cerca

 
 

    


En compliment del que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informam que les dades recollides seran incloses en un o més fitxers gestionats per la UIB en el registre de l'activitat de tractament habilitat a l'efecte, la finalitat dels quals és gestionar la vostra sol·licitud. Les dades sol- licitades són necessàries per complir amb la finalitat esmentada i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix aconseguir-la.
La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament quant a les dades facilitades. Per exercir els drets indicats us heu d'adreçar per escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a l'atenció de la delegada de protecció de dades, cra. De Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears). De la mateixa manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat de les vostres dades i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat dels fitxers.