Escoltar

ESI - Essential Science Indicators

Informació: estableix rànquings en funció de les citacions
Idioma: anglès
Àmbit geogràfic: internacional
Recomanada per a: Ciències, Ciències Socials
Cobertura temporal: darrers 10 anys
Gratuïta: no

 

Utilitza les citacions de les publicacions per a:

  • Identificar tendències significatives i temes emergents d’una àrea d’investigació
  • Classificar països, publicacions, científics, documents i institucions de primera línia.
  • Determinar qui publica els documents més rellevants en un camp determinat.
Passes a seguir:

A la pestanya “Indicators” podeu fer llistats per autor, institució, revistes, territori o àrees d’investigació dels articles més citats els darrers 10 anys (highly cited papers) i els articles més citats els darrers 2 anys (hot papers). Top papers inclou els highly cited papers i els hot papers.

Dins Field Baselines, a “Citation Ratestrobau la mitjana de citacions per article i any en cada àrea d’investigació. Amb aquestes dades un investigador sap a partir de quina quantitat de citacions rebudes es troba dins la mitjana o no en el seu camp d’investigació.

A l’exemple, la mitjana de citacions per a Química l’any 2013 va ser de 15,10.

Dins Field Baselines, a “Percentiles” es defineixen nivells de citacions. Estableix un mínim de citacions que un article ha de rebre per trobar-se en un determinat percentil en el seu camp d’investigació.

A l’exemple, l’any 2013 a Química un article necessitava un mínim de 123 citacions per trobar-se entre l’1% dels articles més citats.