Escoltar

Elaboració d'un treball acadèmic

Escriptura acadèmica

 L'escriptura acadèmica és l'instrument que tenim per expressar el nostre coneixement. Té un sol propòsit: informar del resultat d'una recerca. La redacció del nostre treball ha de ser, per tant, impecable i fàcil de llegir. Cal tenir en compte que el lector accedeix al coneixement de la nostra investigació a través del text escrit i ha de ser capaç de reproduir tot el procés, les seves fases i etapes fonamentals. Per tant, s'ha de redactar el treball de manera precisa, clara, amb un llenguatge formal i cuidant els aspectes gramaticals. És important l'ús de connectors lingüístics per articular el text i poder seguir el fil argumental que el cohesiona.

A continuació us oferim una sèrie de recursos que us ajudaran: