Plagi

La facilitat de localitzar informació a Internet fa que  la pràctica del plagi en l’àmbit acadèmic universitari hagi augmentat considerablement durant els darrers anys. Tot i que molt sovint els estudiants cometen plagi de manera conscient també està demostrat que moltes vegades el plagi es produeix per desconeixement de què s’ha de citar i com s’ha der fer. En aquesta pàgina oferim informació sobre el plagi i recursos per evitar-lo.

Sistemes de detecció de plagi

Eines gratuïtes

Copyscape: també té la versió de pagament. A la versió gratuïta introduïm una URL i ens mostra si hi ha altres webs que tenen contingut similar.

Doc Cop: permet comparar textos amplis en format Word i HTML i detectar quin percentatge de plagi hi troba. Ens hi hem de registrar per ser-ne usuaris.

Dupli Checker: podem verificar si un contingut està plagiat o no, qui ho ha publicat i en quin lloc està allotjat.

EduBirdie: eina que permet pujar documents o fragments de text i detectar el nivell de plagi.

Plagiarisma: eina per detectar si un text és original o copiat, de forma total o parcial, comparant les coincidències amb contingut web.

Plagium: eina per detectar si un text és original o copiat, de forma total o parcial, comparant les coincidències amb contingut web. 

Plagtracker: eina per detectar contingut web similar a altres pàgines d'Internet.

Quetext: eina per detectar si un text és original o copiat.

Smallsetools: eina que permet pujar documents o fragments de text i detectar el nivell de plagi.

Viper: eina semblant a Turnitin que permet detectar el percentatge de plagi de textos en format Word, HTML, Office i Adobe.

 

Eines de pagament

Turnitin: detecta el plagi comparant els documents amb diverses bases de dades, contingut web i els papers enviats. Permet crear informes amb el percentatge de coincidències detectades. Eina que utiliza la UIB per detectar el plagi en els treballs dels estudiants. Es pot integrar a la plataforma Moodle.

Compilatio: analitza els documents que pugen els estudiants i genera un informe amb el percentatge de similituds detectades.

Inthenticate: detecta el plagi comparant els documents amb la seva gran base de dades, en què hi ha més de 50 milions d’elements de contingut.

 

A la web de Campus Digital de la UIB hi ha disponibles tant la guia per habilitar i configurar Turnitin a les assignatures, com la guia per als estudiants.

1