Plagi

La facilitat de localitzar informació a Internet fa que  la pràctica del plagi en l’àmbit acadèmic universitari hagi augmentat considerablement durant els darrers anys. Tot i que molt sovint els estudiants cometen plagi de manera conscient també està demostrat que moltes vegades el plagi es produeix per desconeixement de què s’ha de citar i com s’ha der fer. En aquesta pàgina oferim informació sobre el plagi i recursos per evitar-lo.

Quan cometem un plagi

Quan cometem plagi

  

 Plagi intencionat: som conscients que les nostres accions són  incorrectes i deshonestes. 

  • Ciberplagi: copiar i enganxar d’Internet.
  • Copiar les paraules o idees d’altra gent, sense esmentar-la, per fer-les passar com a pròpies.
  • Pagar perquè d'altres facin el nostre treball i presentar-lo com si fos propi.
  • Lliurar el treball d’un altre company com si fos propi.
  • Comprar treballs acadèmics d'altra gent i presentar-los com a propis.
  • Falsejar la bibliografia consultada

 

 Plagi no intencionat: no sempre sabem com hem de tractar la informació que llegim o que trobam a la xarxa.   Desconeixem com hem d'usar aquesta informació d'una manera ètica.

  • Autoplagi: usar treballs anteriorment realitzats o lliurats sense indicar-ho, com si fossin actuals o nous.
  • Pensar que tota la informació, pel fet de ser a Internet, és gratuïta.
  • No citar les fonts, o citar-les de forma incompleta o incorrecte.
  • Parafrasejar una idea original sense pràcticament modificar-la, canviant-ne de vegades només algunes paraules.