Escoltar

Plagi

La facilitat de localitzar informació a Internet fa que  la pràctica del plagi en l’àmbit acadèmic universitari hagi augmentat considerablement durant els darrers anys. Tot i que molt sovint els estudiants cometen plagi de manera conscient també està demostrat que moltes vegades el plagi es produeix per desconeixement de què s’ha de citar i com s’ha der fer. En aquesta pàgina oferim informació sobre el plagi i recursos per evitar-lo.

Motius i excuses freqüents

Quan hem d'elaborar els nostres treballs o realitzar tasques d'investigació hem de decidir entre ser creatius usant la informació d'una forma ètica i utilitzant idees pròpies o bé recórrer a la solució més fàcil i trobar una excusa per plagiar idees o paraules que no són nostres:

Imatge 1