Escoltar

Acreditació i Sexennis

Logo acreditacio

Per què s’avalua l'activitat científica?

Avui dia les universitats competeixen per la qualitat dels seus alumnes, per la qualitat de la seva docència i els seus serveis, però molt especialment per la seva capacitat i i per la qualitat de les seves produccions científiques.

Per a què s’avalua?
 1. Per poder concórrer a les proves d'accés als cossos de professorat funcionari docent (professor titular i catedràtic) o per ser contractat en universitats públiques o privades: Acreditació.
 2. Per optar a complements retributius per a reconeixement de mèrits d'investigació: Sexennis.
 3. Per obtenir finançament per a la realització de nous projectes d'investigació, o optar a beques d'investigació.
Què s’avalua?

Les comissions valoren principalment la qualitat dels treballs en funció del mitjà on es publiquen. És a dir, demanen als investigadors que aportin indicis de qualitat de les seves publicacions.

I d'altra banda avaluen que tinguin un impacte a l'àrea temàtica de la seva especialitat que generi la producció de nou coneixement. És a dir, les vegades que se cita un treball científic.

Que necessit conèixer?
 • Criteris exigits per les diferents agències d'avaluació de la investigació en les seves normatives.
 • Indicadors: conèixer els principals indicadors bibliomètrics.
 • Eines: familiaritzats amb els criteris i els indicadors, saber utilitzar les diferents eines d'anàlisi, així com les plataformes d'avaluació de revistes.
Des de la Biblioteca us ajudam a:
 • Localitzar les cites que reben els vostres articles.
 • Cercar el factor d’impacte d’una revista.
 • Conèixer els indexos de qualitat de les publicacions (revistes, llibres, actes de congressos,...)
 • Cercar les citacions rebudes en articles, llibres i capítols de llibres.
 • Cercar els indicis de qualitat editorial de les publicacions científiques.
 • Calcular el vostre índex h.
A l'Oficina de Suport a la Docència: