On puc trobar la informació

capçalera on puc trobar la informació

Una vegada teniu definit el vostre tema de cerca, és el moment de seleccionar els recursos que us proporcionaran la informació científica i acadèmica necessària per realitzar les vostres tasques (treballs de curs, TFG, TFM, etc.).

A continuació us oferim una selecció de fonts d'informació que la biblioteca posa al vostre abast i que seran el punt de partida de la vostra recerca.

Catàleg / CatàlegPlus

Des de la pàgina de la biblioteca accediu, a través del Catàleg, a tot el seu fons documental: llibres i revistes en format paper i electrònic, manuals, diccionaris i obres de referència, DVD, tesis de la UIB, etc. 

El CatàlegPlus recupera tant la informació del catàleg de la biblioteca com de recursos electrònics continguts en diferents bases de dades, repositoris institucionals i catàlegs de recursos digitals. Així, podeu obtenir articles de revistes científiques, tesis doctorals, llibres electrònics, informes de recerca, entre d'altres.

 Catàleg


 CatàlegPlus

Guies temàtiques

Des de la pàgina principal de la biblioteca podeu accedir a les guies temàtiques, que són una selecció de recursos d'informació organitzats en diferents àmbits temàtics de suport a la docència, l'aprenentatge i la investigació. Tenen com a objectiu ajudar i orientar en la recerca d'informació sobre una àrea temàtica concreta

guiesguies temàtiques

  

Bases de dades

Les bases de dades bibliogràfiques i documentals són recursos que contenen informació estructurada en registres emmagatzemats en suport electrònic. Ens permeten localitzar documents sobre un tema determinat, un autor, una publicació, etc. Trobam bases de dades que ens proporcionen l'accés al text complet dels documents i altres que únicament contenen informació bibliogràfica. També hi ha altres tipus de bases de dades, com les d’imatges, tesis doctorals o patents.

Les bases de dades a què està subscrita la biblioteca són accessibles per a tota la comunitat universitària tant dins el campus com des de fora. Es necessita estar donat d'alta a la biblioteca com a usuari i tenir claus d'accés a UIBdigital. Consultau les instruccions per accedir als recursos electrònics des de fora de la UIB i les preguntes freqüents (FAQs).

 1

Recursos electrònics

A més de les bases de dades, hi ha altres recursos electrònics disponibles a la biblioteca que us poden proporcionar informació.

 recursos electrónicos

 

Eines i espais de cerca a Internet

Internet és una gran font d'informació en constant evolució. La informació està permanentment disponible, alterable i actualitzable en línia. A la xarxa es pot localitzar informació de qualsevol tipus i qualsevol temàtica accessible en multitud de llengües i dirigida a un públic molt heterogeni. Però també és cert que molta d'aquesta informació no està sotmesa a cap control de qualitat. No hi ha criteris per validar-ne l'autenticitat i la rigorositat de les fonts està poc definida. Tot i la gran quantitat d'informació que hi ha a Internet, no sempre hi podreu trobar allò que cercau, ja que a través dels cercadors només s'accedeix a un tant per cent reduït de la informació disponible a la xarxa.

1

   Per triar les pàgines web més adequades és aconsellable:

  • Consultar els llocs web recomanats pel professorat.
  • Localitzar aquelles pàgines que siguin rellevants pel seu contingut.
  • Accedir a portals i pàgines web d'institucions culturals i científiques.
  • Entrar a portals i pàgines web d'organismes oficials, nacionals i internacionals.

 

   Quina estratègia de recerca és la més adequada?

  • Concretar el tema de la recerca delimitant els termes que utilitzareu, així evitareu recuperar informació poc rellevant.
  • Concretar l'abast temàtic i cronològic.
  • Triar el cercador o l'eina de recerca adequada segons la necessitat d'informació (general o específica).
  • Anar a la pantalla de cerca avançada sempre que sigui possible.
  • Utilitzar cercadors (Google, Bing, Yahoo!, Ask.com) o metacercadors (Metacrawler, Soovle, DuckDuckGo) per interrogar diverses fonts a la vegada. 

1