Avaluació de resultats

capçalera avaluació de la informació

Una vegada que heu realitzat la vostra cerca, és necessari avaluar els resultats obtinguts. Els següents criteris permeten avaluar la informació, documents, pàgines o llocs web, i recursos electrònics que heu trobat:

 

INFORMACIÓ IMPRESA

Autoria

Qui?

- L'autor o els autors de l'obra estan correctament identificats.

- L'autor és una autoritat/ un expert en el tema?

- A quin tipus d'institució pertany l'autor?

- Si l'autor és una institució, de quin tipus? 

Contingut

Què?

- La informació és completa i precisa? És consistent? Ofereix més d'una perspectiva?

- La informació són fets, opinions, publicitat?

- El llenguatge que utilitza és l'adequat?

- Aporta informació de valor afegit?

Actualització

Quan?

- L'abast cronològic és un aspecte a tenir en compte.

- La informació és vigent? Està obsoleta?

Editor

On?

- Hi ha diversos tipus d'editor. De quin tipus de publicació es tracta?

- És un editor comercial?

- Si és un editor institucional, de quin tipus és? (educatiu, governamental...)

Finalitat

Per a què?

- Cal identificar qui són els usuaris potencials de la informació: públic en general, alumnes universitaris o d’altres nivells d’ensenyament, docents, científics o investigadors...

- Quina finalitat té?: informar, ensenyar, explicar, il·lustrar, entretenir...

Navegabilitat

Com?

- És molt important que la pàgina tingui un sistema de navegació ordenat que permeti que la informació sigui recuperada còmodament.

- Els aspectes gràfics predisposen la utilització d’una web: una visualització agradable, qüestions com els colors del fons o les fonts utilitzades (tipus de lletra, mida...), la utilització o abús de les animacions i elements dinàmics (imatges que salten i parpellegen, o els arxius d’àudio que s’accionen automàticament en visitar una pàgina i que no aporten res).

  

1