Grau de Turisme a Mallorca : 2018-19 - bibliografia d'assignatures per curs

En aquesta secció trobaràs la bibliografia bàsica recomanada pels teus professors per a les teves assignatures.

Assignatures de primer curs
20400 - Nocions Bàsiques de Dret
20500 - Introducció al Turisme
20501 - Recursos Territorials
20502 - Anglès I
20503 - Gestió del Patrimoni Cultural
20504 - Dret Públic del Turisme
20510 - Anàlisi Quantitativa de l'Activitat Turística
20600 - Entorn Econòmic
20602 - Introducció als Mercats i Operacions Financeres
20607 - Introducció a l'Empresa
21100 - Geografia del Turisme
Assignatures de segon curs
20505 - Disseny Organitzatiu i Capital Humà
20506 - Anglès II
20509 - Màrqueting Turístic I
20511 - Comptabilitat Financera I
20512 - Comptabilitat Financera II
20513 - Anàlisi Microeconòmica del Turisme
20514 - Contractació Turística
20515 - Operacions i Processos en Empreses Turístiques
20516 - Finances Empresarials
Assignatures de tercer curs
20507 - Francès I
20508 - Alemany I
20517 - Intermediació Turística
20518 - Anglès III
20519 - Màrqueting Turístic II
20520 - Anàlisi Macroeconòmica del Turisme
20521 - Economia Ambiental en Espais Turístics
20522 - Direcció Estratègica
20523 - Francès II
20524 - Alemany II ( més informació )
20525 - Gestió de la Qualitat i Atenció al Client
20526 - Règim Fiscal
Assignatures de quart curs
20527 - Francès III
20528 - Alemany III
20529 - Pràcticum I ( més informació )
20530 - Pràcticum II ( més informació )
20531 - Treball de Fi de Grau de Turisme ( més informació )
Assignatures optatives
20214 - Història del Món Actual
20533 - Anglès IV ( més informació )
20534 - Direcció Financera de l'Empresa Turística
20535 - Gestió d'Empreses d'Allotjament
20537 - Anàlisi de Balanços i Control de Gestió ( més informació )
20538 - Turisme Sostenible
20541 - Itineraris Culturals i Naturals
20542 - Economia del Transport Aeri
20543 - Context Econòmic i Condicionament Internacional ( més informació )
20642 - Educació i Mercat Laboral
20654 - Economia Europea
20657 - El Progrés d'Espanya a l'Ordre Internacional
21135 - Planificació del Transport
21139 - Gestió i Planificació d'Espais Naturals
21140 - Grans Regions Naturals del Món
21141 - Planificació i Avaluació d'Espais Turístics
21143 - Estratègies de Desenvolupament Local
21235 - Creació d'Empreses ( més informació )
21239 - Gestió de la Innovació
21240 - Empresa Familiar ( més informació )
21241 - Habilitats Directives
21242 - Internacionalització de l'Empresa
21243 - Responsabilitat Social i Ètica Empresarial
21246 - E-Màrqueting