Grau de Turisme (Centre adscrit del Consell Insular d'Eivissa) a Eivissa : 2018-19 - bibliografia d'assignatures per curs

En aquesta secció trobaràs la bibliografia bàsica recomanada pels teus professors per a les teves assignatures.

Assignatures de primer curs
29000 - Entorn Econòmic ( més informació )
29001 - Nocions Bàsiques de Dret ( més informació )
29002 - Geografia del Turisme ( més informació )
29003 - Introducció als Mercats i Operacions Financeres ( més informació )
29004 - Introducció al Turisme ( més informació )
29005 - Introducció a l'Empresa ( més informació )
29006 - Recursos Territorials ( més informació )
29007 - Anglès I ( més informació )
29008 - Gestió del Patrimoni Cultural ( més informació )
29009 - Dret Públic del Turisme ( més informació )
Assignatures de segon curs
29010 - Disseny Organitzatiu i Capital Humà ( més informació )
29011 - Anglès II ( més informació )
29014 - Màrqueting Turístic I ( més informació )
29015 - Anàlisi Quantitatiu de l'Activitat Turística ( més informació )
29016 - Comptabilitat Financera I ( més informació )
29017 - Comptabilitat Financera II ( més informació )
29018 - Anàlisi Microeconòmica del Turisme ( més informació )
29019 - Contractació Turística ( més informació )
29020 - Operacions i Processos en Empreses Turístiques ( més informació )
29021 - Finances Empresarials ( més informació )
Assignatures de tercer curs
29012 - Francès I ( més informació )
29013 - Alemany I ( més informació )
29022 - Intermediació Turística ( més informació )
29023 - Anglès III ( més informació )
29024 - Màrqueting Turístic II ( més informació )
29025 - Anàlisi Macroeconòmica del Turisme ( més informació )
29026 - Economia Ambiental en Espais Turístics ( més informació )
29027 - Direcció Estratègica ( més informació )
29028 - Francès II ( més informació )
29029 - Alemany II ( més informació )
29030 - Gestió de la Qualitat i Atenció al Client ( més informació )
29031 - Règim Fiscal ( més informació )
Assignatures de quart curs
29032 - Francès III ( més informació )
29033 - Alemany III ( més informació )
29034 - Pràcticum I ( més informació )
29035 - Pràcticum II ( més informació )
29036 - Projecte de Fi de Grau de Turisme ( més informació )
Assignatures optatives
29038 - Anglès IV ( més informació )
29040 - Gestió d'Empreses d'Allotjament ( més informació )
29043 - Dret Laboral ( més informació )
29044 - Gestió Informàtica ( més informació )
29046 - Habilitats Directives ( més informació )
29052 - Itineraris Culturals i Naturals ( més informació )
29058 - Dret Internacional del Turisme ( més informació )
29059 - Italià ( més informació )
29069 - Història del Món Actual ( més informació )
29073 - Grans Regions Naturals del Món ( més informació )