Grau d'Enginyeria Telemàtica a Mallorca : 2018-19 - bibliografia d'assignatures per curs

En aquesta secció trobaràs la bibliografia bàsica recomanada pels teus professors per a les teves assignatures.

Assignatures de primer curs
20301 - Matemàtiques II - Càlcul ( més informació )
20302 - Programació - Informàtica I ( més informació )
20395 - English for Engineering ( més informació )
21752 - Fonaments de Física ( més informació )
21756 - Introducció a l'Electrònica ( més informació )
21760 - Empresa ( més informació )
22350 - Àlgebra Lineal i Matemàtica Discreta ( més informació )
22351 - Introducció a la Telemàtica ( més informació )
22352 - Càlcul II ( més informació )
22353 - Computadors i Sistemes Operatius ( més informació )
Assignatures segon curs
21048 - Electrònica Digital ( més informació )
21767 - Fonaments i Aplicacions de Processament Digital dels Senyal ( més informació )
22354 - Programació Avançada ( més informació )
22355 - Probabilitat i Processos Aleatoris ( més informació )
22356 - Senyals i Sistemes ( més informació )
22357 - Fonaments de Xarxes de Telecomunicació ( més informació )
22358 - Xarxes d'Operadora ( més informació )
22359 - Xarxes d'Àrea Local i Intranets ( més informació )
22360 - Propagació, Emissors i Receptors ( més informació )
22361 - Microprocessadors i Microcontroladors ( més informació )
Assignatures de tercer curs
21770 - Transmissió de Dades ( més informació )
22362 - Enginyeria de Software i Bases de Dades ( més informació )
22363 - Arquitectura i Interconnexió de Xarxes ( més informació )
22364 - Arquitectures d'Aplicacions en Xarxa ( més informació )
22365 - Planificació de Xarxes ( més informació )
22366 - Gestió de Xarxes ( més informació )
22367 - Instal·lacions de Telecomunicació I ( més informació )
22368 - Xarxes Multimèdia ( més informació )
22369 - Aplicacions i Serveis Telemàtics ( més informació )
22370 - Seguretat en Xarxes Telemàtiques ( més informació )
Assignatures de quart curs
22371 - Projectes ( més informació )
22372 - Laboratori d'Electrònica ( més informació )
22373 - Laboratori de Xarxes, Aplicacions i Serveis Telemàtics ( més informació )
22374 - Laboratori d'Informàtica ( més informació )
22375 - Laboratori de Xarxes i Projectes de Telecomunicació ( més informació )
22376 - Treball de Fi de Grau d'Enginyeria Telemàtica ( més informació )
Assignatures optatives
20316 - Mètodes Numèrics I ( més informació )
20329 - Introducció a l'Optimització ( més informació )
21712 - Enginyeria del Software ( més informació )
22379 - Instal·lacions de Telecomunicació II ( més informació )
22380 - Xarxes sense Fils Avançades ( més informació )
22382 - Comerç Electrónic ( més informació )
22383 - Tècniques i Aplicacions de Seguretat en Xarxes Telemàtiques ( més informació )
22392 - Introducció a la Domòtica ( més informació )
22414 - Electrònica Analògica ( més informació )