22524. Procés Laboral Ordinari i Modalitats Processals. Any acadèmic 2018-19

En aquesta secció trobaràs la bibliografia bàsica recomanada pels teus professors per a les teves assignatures.

Bibliografia recomanada, al pla Grau de Relacions Laborals (Pla 2010) a Mallorca l'any acadèmic 2018-19 , disponible al fons de la biblioteca de la UIB.

Aquest llistat es correspon amb la bibliografia bàsica que ofereixen les guies docents. Podeu fer click sobre qualsevol document per consultar el seu estat o tipus de consulta (disponible, en préstec, accés en línia,...). Podeu consultar les guies docents de l'assignatura a la seva pàgina . Per a més informació Deman@ , la biblioteca respon.