Grau de Relacions Laborals a Mallorca : 2018-19 - bibliografia d'assignatures per curs

En aquesta secció trobaràs la bibliografia bàsica recomanada pels teus professors per a les teves assignatures.

Assignatures de primer curs
20400 - Nocions Bàsiques de Dret
20607 - Introducció a l'Empresa
22500 - Principis d'Economia
22501 - Introducció a la Psicologia Social del Treball
22502 - Introducció a la Sociologia del Treball
22503 - Introducció al Dret del Treball
22504 - Introducció al Dret de la Seguretat Social
22505 - Comptabilitat
22506 - Fonaments de Dret Civil per a Relacions Laborals
22507 - Fonaments de Dret Administratiu per a Relacions Laborals ( més informació )
Assignatures de segon curs
22508 - Dret Sindical
22509 - Règim Jurídic de l'Ingrés a l'Empresa
22510 - Sociologia de l'Empresa
22511 - Psicologia dels Recursos Humans: Planificació i Gestió
22512 - Anàlisi Empresarial i Disseny Organitzatiu
22513 - Acció Protectora de la Seguretat Social i Prestacions I
22514 - Dret de l'Ocupació ( més informació )
22515 - Economia del Treball
22516 - Determinació, Modificació, Suspensió i Extinció de la Relació Laboral
22517 - Dret Mercantil I ( més informació )
Assignatures de tercer curs
22518 - Dret Tributari de l'Empresa
22519 - Prestacions de la Seguretat Social II
22520 - Dret de Prevenció de Riscs Laborals
22521 - Relacions Laborals Especials i altres Formes de Contractació del Treball Su
22522 - Dret Mercantil II
22523 - Gestió Estratègica i Econòmica de Recursos Humans
22524 - Procés Laboral Ordinari i Modalitats Processals
22525 - Règims Especials de la Seguretat Social
22526 - Relacions de Treball a les Administracions Públiques
22527 - Tècniques de Prevenció de Riscs Laborals
Assignatures de quart curs
22528 - Tècniques de Negociació
22529 - Modalitats Processals, Execució i Recursos en el Procés Laboral
22530 - Treball i Establiment dels Estrangers a Espanya
22531 - Auditoria Sociolaboral i Tècniques d'Investigació i Avaluació
22532 - Treball de Fi de Grau de Relacions Laborals ( més informació )
Assignatrues optatives
20474 - Dret Social Comunitari
20481 - English for Legal Purposes
21145 - Business English ( més informació )
21235 - Creació d'Empreses
21240 - Empresa Familiar ( més informació )
21326 - Psicologia de les Organitzacions
21976 - English for Education and Social Work
22537 - Dret Administratiu Sancionador Laboral ( més informació )
22538 - Contractació, Nòmines i Assegurances Socials ( més informació )
22540 - Dret Penal Social ( més informació )
22546 - Responsabilitat Social de l'Empresa
22547 - Sociologia de les Polítiques de Relacions Laborals ( més informació )