Grau de Química a Mallorca : 2018-19 - bibliografia d'assignatures per curs

En aquesta secció trobaràs la bibliografia bàsica recomanada pels teus professors per a les teves assignatures.

Assignatures de primer curs
20103 - Biologia
20106 - Geologia
21000 - Matemàtiques I
21005 - Matemàtiques II
21400 - Física I
21401 - Química I
21402 - Laboratori General de Química I
21403 - Física II
21404 - Química II
21405 - Laboratori General de Química II
Assignatures de segon curs
21406 - Química Inorgànica I
21407 - Química Orgànica I
21408 - Química Física I
21409 - Principis de la Química Analítica
21410 - Enginyeria Química
21411 - Experimentació Química Inorgànica
21412 - Química Orgànica II
21413 - Química Física II
21414 - Química Analítica
21415 - Determinació Estructural
Assignatures de tercer curs
21416 - Química Inorgànica II
21417 - Experimentació Química Orgànica
21418 - Química Física III
21419 - Anàlisi Instrumental
21420 - Química Industrial
21421 - Química Inorgànica III
21422 - Síntesi Orgànica
21423 - Experimentació Química Física
21424 - Experimentació Química Analítica
21425 - Química Biològica
Assignatures de quart curs
21426 - Ciències dels Materials
21427 - Redacció i Execució de Projectes
21428 - Laboratori de Química Avançada
21429 - Laboratori Integrat de Química
21430 - Treball de Fi de Grau de Química ( més informació )
Assignatures optatives
21146 - English for Science ( més informació )
21431 - Química Bioinorgànica
21432 - Química Bioorgànica
21433 - Química de les Macromolècules Biològiques
21434 - Química Mèdica
21435 - Química dels Productes Naturals
21436 - Anàlisis Clíniques
21437 - Química d'Aliments
21438 - Química Forense
21439 - Disseny Molecular
21440 - Química Biotecnològica
21443 - Fonaments de Química Ambiental
21444 - Química Analítica Ambiental
21447 - Tecnologia del Medi Ambient
21448 - Experimentació en Enginyeria Química I
21454 - Pràctiques Externes de Química ( més informació )