Grau de Pedagogia (Pla 2009) a Mallorca : 2018-19 - bibliografia d'assignatures per curs

En aquesta secció trobaràs la bibliografia bàsica recomanada pels teus professors per a les teves assignatures.

Assignatures de segon curs
22206 - Teoria de l'Educació ( més informació )
22207 - Planificació de la Intervenció Educativa ( més informació )
22208 - Organització i Direcció de Centres Educatius i Formatius ( més informació )
22209 - Avaluació i Assessorament Psicopedagògic ( més informació )
22210 - Formació en l'Organització ( més informació )
22211 - Mètodes i Tècniques d'Investigació Educativa ( més informació )
22212 - Política i Legislació Educatives ( més informació )
22213 - Planificació i Gestió de Processos Formatius ( més informació )
22214 - Pedagogia Social ( més informació )
22215 - Pedagogia Ambiental ( més informació )
Assignatures de tercer curs
22216 - Avaluació d'Institucions, Programes i Processos Educatius i Formatius ( més informació )
22217 - Evolució i Consolidació dels Sistemes Educatius ( més informació )
22218 - Tecnologia II: Elaboració de Materials Didàctics ( més informació )
22219 - Intervenció Pedagògica en la Inadaptació Infantil i Juvenil a l'Escola ( més informació )
22220 - Bases Didàctiques per a l'Escola Inclusiva ( més informació )
22221 - Convivència i Gestió de Conflictes ( més informació )
22222 - Formació per a l'Ocupació ( més informació )
Assignatures de quart curs
22223 - Pràctiques de Pedagogia ( més informació )
22227 - Orientació, Mediació i Tutoria ( més informació )
22228 - Economia de l'Educació ( més informació )
22229 - Pedagogia Contemporània ( més informació )
22230 - Educació Comparada ( més informació )
22231 - Gestió del Coneixement i Aprenentatge en Xarxa ( més informació )
22232 - Treball de Fi de Grau de Pedagogia ( més informació )
Assignatures optatives
21321 - Psicologia del Treball ( més informació )
21976 - English for Education and Social Work ( més informació )
22119 - Intervenció Psicoeducativa en les Dif. del Llenguatge en el Context Escolar ( més informació )
22233 - Dificultats d'Aprenentatge Escolar ( més informació )
22234 - Interv. Educ. amb Alumnes amb Necessitats Educatives Especials ( més informació )
22237 - Gestió i Desenvolupament de Recursos Humans ( més informació )
22238 - Ocupació, Orientació i Acompanyament Laboral ( més informació )
22321 - Educació Intercultural, Intervenció Socioeducativa i Immigració ( més informació )
22322 - Educació per la Igualtat de Gènere ( més informació )