Grau de Pedagogia (Pla 2016) a Mallorca : 2018-19 - bibliografia d'assignatures per curs

En aquesta secció trobaràs la bibliografia bàsica recomanada pels teus professors per a les teves assignatures.

Assignatures de primer curs
21900 - Fonaments de la Societat Contemporània
21901 - Documentació i Comunicació Científica
21903 - Processos Psicològics Bàsics
22200 - Història de l'Educació
22201 - Psicologia del Desenvolupament
22202 - Psicologia Social dels Grups i de les Organitzacions
22203 - Sociologia de l'Educació
22204 - Antropologia de l'Educació
22205 - Tecnologia Educativa I: les TIC en l'Educació
22207 - Planificació de la Intervenció Educativa
Assignatures de segon curs
22206 - Teoria de l'Educació
22208 - Organització i Direcció de Centres Educatius i Formatius ( més informació )
22209 - Avaluació i Assessorament Psicopedagògic
22210 - Formació en l'Organització
22211 - Mètodes i Tècniques d'Investigació Educativa
22212 - Política i Legislació Educatives
22213 - Planificació i Gestió de Processos Formatius ( més informació )
22214 - Pedagogia Social
22215 - Pedagogia Ambiental
22239 - Anàlisi de Dades en la Investigació Educativa
Assignatures de tercer curs
22216 - Avaluació d'Institucions, Programes i Processos Educatius i Formatius
22217 - Evolució i Consolidació dels Sistemes Educatius
22218 - Tecnologia Educativa II: Elaboració de Materials Didàctics ( més informació )
22219 - Intervenció Pedagògica en la Inadaptació Infantil i Juvenil a l'Escola
22220 - Bases Didàctiques per a l'Escola Inclusiva
22221 - Convivència i Gestió de Conflictes
22222 - Formació per a l'Ocupació
Assignatures optatives
21321 - Psicologia del Treball
21902 - Dret, Desenvolupament i Benestar Social ( més informació )
21976 - English for Education and Social Work
22119 - Intervenció Psicoeducativa en les Dif. del Llenguatge en el Context Escolar ( més informació )
22233 - Dificultats d'Aprenentatge Escolar
22234 - Interv. Educ. amb Alumnes amb Necessitats Educatives Especials
22237 - Gestió i Desenvolupament de Recursos Humans
22238 - Ocupació, Orientació i Acompanyament Laboral ( més informació )
22240 - Educació Permanet ( més informació )
22321 - Educació Intercultural, Intervenció Socioeducativa i Immigració ( més informació )