Grau de Matemàtiques a Mallorca : 2018-19 - bibliografia d'assignatures per curs

En aquesta secció trobaràs la bibliografia bàsica recomanada pels teus professors per a les teves assignatures.

Assignatures de primer curs
20302 - Programació - Informàtica I ( més informació )
20570 - Anàlisi Matemàtica I ( més informació )
20571 - Àlgebra Lineal I ( més informació )
20572 - Fonaments de Matemàtiques ( més informació )
20573 - Laboratori de Software i Problemes I ( més informació )
20574 - Anàlisi Matemàtica II ( més informació )
20575 - Matemàtica Discreta ( més informació )
20576 - Laboratori de Software i Problemes II ( més informació )
Assignatures de segon curs
20309 - Introducció a la Geometria ( més informació )
20311 - Àlgebra Lineal II ( més informació )
20312 - Càlcul Diferencial en Diverses Variables ( més informació )
20313 - Topologia ( més informació )
20315 - Àlgebra Abstracta I ( més informació )
20316 - Mètodes Numèrics I ( més informació )
20317 - Càlcul Integral en Diverses Variables ( més informació )
20318 - Geometria Afí i Mètrica ( més informació )
20577 - Anàlisi Matemàtica III ( més informació )
20578 - Models Matemàtics de la Tecnologia ( més informació )
Assignatures de tercer curs
20321 - Equacions Diferencials Ordinàries ( més informació )
20322 - Geometria Diferencial ( més informació )
20324 - Àlgebra Abstracta II ( més informació )
20327 - Equacions en Derivades Parcials ( més informació )
20328 - Funcions de Variable Complexa ( més informació )
20329 - Introducció a l'Optimització ( més informació )
20332 - Mètodes Numèrics II ( més informació )
20579 - Probabilitat ( més informació )
20580 - Algorísmia ( més informació )
20581 - Estadística ( més informació )
Assignatures de quart curs
20331 - Geometria i Topologia de Varietats ( més informació )
20333 - Història de les Matemàtiques ( més informació )
20334 - Treball de Fi de Grau de Matemàtiques ( més informació )
20582 - Anàlisi de Dades ( més informació )
20583 - Models Matemàtics de la Física ( més informació )
Assignatures optatives
20342 - Didàctica de les Matemàtiques ( més informació )
20395 - English for Engineering ( més informació )
20587 - Ampliació d'Àlgebra i Matemàtica Discreta: Aspectes Computacionals ( més informació )
20589 - Ampliació de Models: Tractament Matemàtic de la Informació ( més informació )
20591 - Ampliació d'Estadística: Aprenentatge Estadístic ( més informació )