Doble titulació: grau de Matemàtiques i grau d'Enginyeria Telemàtica a Mallorca : 2018-19 - bibliografia d'assignatures per curs

En aquesta secció trobaràs la bibliografia bàsica recomanada pels teus professors per a les teves assignatures.

Assignatures de primer curs
20302 - Programació - Informàtica I ( més informació )
20570 - Anàlisi Matemàtica I ( més informació )
20571 - Àlgebra Lineal I ( més informació )
20572 - Fonaments de Matemàtiques ( més informació )
20574 - Anàlisi Matemàtica II ( més informació )
20575 - Matemàtica Discreta ( més informació )
21752 - Fonaments de Física ( més informació )
21756 - Introducció a l'Electrònica ( més informació )
21760 - Empresa ( més informació )
Assignatures de segon curs
20311 - Àlgebra Lineal II ( més informació )
20312 - Càlcul Diferencial en Diverses Variables ( més informació )
20313 - Topologia ( més informació )
20315 - Àlgebra Abstracta I ( més informació )
20316 - Mètodes Numèrics I ( més informació )
20317 - Càlcul Integral en Diverses Variables ( més informació )
20577 - Anàlisi Matemàtica III ( més informació )
21767 - Fonaments i Aplicacions de Processament Digital dels Senyal ( més informació )
22353 - Computadors i Sistemes Operatius ( més informació )
22354 - Programació Avançada ( més informació )
22356 - Senyals i Sistemes ( més informació )
Assignatures de tercer curs
20309 - Introducció a la Geometria ( més informació )
20318 - Geometria Afí i Mètrica ( més informació )
20321 - Equacions Diferencials Ordinàries ( més informació )
20327 - Equacions en Derivades Parcials ( més informació )
20579 - Probabilitat ( més informació )
20580 - Algorísmia ( més informació )
21048 - Electrònica Digital ( més informació )
22357 - Fonaments de Xarxes de Telecomunicació ( més informació )
22359 - Xarxes d'Àrea Local i Intranets ( més informació )
22360 - Propagació, Emissors i Receptors ( més informació )
22361 - Microprocessadors i Microcontroladors ( més informació )
Assignatures de quart curs
20322 - Geometria Diferencial ( més informació )
20324 - Àlgebra Abstracta II ( més informació )
20328 - Funcions de Variable Complexa ( més informació )
20329 - Introducció a l'Optimització ( més informació )
20332 - Mètodes Numèrics II ( més informació )
20581 - Estadística ( més informació )
21770 - Transmissió de Dades ( més informació )
22358 - Xarxes d'Operadora ( més informació )
22362 - Enginyeria de Software i Bases de Dades ( més informació )
22365 - Planificació de Xarxes ( més informació )
Assignatures de cinquè curs
20331 - Geometria i Topologia de Varietats ( més informació )
20582 - Anàlisi de Dades ( més informació )
22363 - Arquitectura i Interconnexió de Xarxes ( més informació )
22364 - Arquitectures d'Aplicacions en Xarxa ( més informació )
22366 - Gestió de Xarxes ( més informació )
22367 - Instal·lacions de Telecomunicació I ( més informació )
22368 - Xarxes Multimèdia ( més informació )
22369 - Aplicacions i Serveis Telemàtics ( més informació )
22370 - Seguretat en Xarxes Telemàtiques ( més informació )
22371 - Projectes ( més informació )
22372 - Laboratori d'Electrònica ( més informació )
22375 - Laboratori de Xarxes i Projectes de Telecomunicació ( més informació )
Assignatures de sisè curs
20334 - Treball de Fi de Grau de Matemàtiques ( més informació )
22373 - Laboratori de Xarxes, Aplicacions i Serveis Telemàtics ( més informació )
22374 - Laboratori d'Informàtica ( més informació )
22376 - Treball de Fi de Grau d'Enginyeria Telemàtica ( més informació )
Assignatures optatives
20395 - English for Engineering ( més informació )