Grau d'Enginyeria Informàtica (Pla 2014) a Mallorca : 2018-19 - bibliografia d'assignatures per curs

En aquesta secció trobaràs la bibliografia bàsica recomanada pels teus professors per a les teves assignatures.

Assignatures de primer curs
20300 - Matemàtica Discreta ( més informació )
20301 - Matemàtiques II - Càlcul ( més informació )
20302 - Programació - Informàtica I ( més informació )
20305 - Matemàtiques III -Estadística ( més informació )
21703 - Sistemes Digitals ( més informació )
21705 - Mètodes de l'Àlgebra Lineal ( més informació )
21706 - Estructura de Computadors I ( més informació )
21707 - Programació II ( més informació )
21709 - Física ( més informació )
21760 - Empresa ( més informació )
Assignatures de segon curs
21708 - Sistemes Operatius ( més informació )
21710 - Teoria de la Computació ( més informació )
21711 - Algorísmia ( més informació )
21712 - Enginyeria del Software ( més informació )
21713 - Comunicacions de Dades i Xarxes ( més informació )
21715 - Estructura de Computadors II ( més informació )
21716 - Base de Dades I ( més informació )
21717 - Estructures de Dades ( més informació )
21718 - Sistemes Operatius II ( més informació )
21719 - Avaluació del Comportament de Sistemes Informàtics ( més informació )
Assignatures de tercer curs
21720 - Programació Concurrent ( més informació )
21721 - Llenguatges de Programació ( més informació )
21722 - Intel·ligència Artificial ( més informació )
21723 - Gestió de Projectes ( més informació )
Assignatures de quart curs
21724 - Aplicacions Distribuïdes a Internet i Interficies d'Usuari ( més informació )
21725 - Treball de Fi de Grau d'Enginyeria Informàtica ( més informació )
Assignatures optatives
20318 - Geometria Afí i Mètrica ( més informació )
20329 - Introducció a l'Optimització ( més informació )
20395 - English for Engineering ( més informació )
21728 - Enginyeria de Requisits ( més informació )
21734 - Disseny de Solucions per al Sector Turístic ( més informació )
21766 - Interficies Gràfiques d'Usuari ( més informació )
21773 - Pràctiques en Empresa d'Informàtica I ( més informació )
21774 - Pràctiques en Empresa d'Informàtica II ( més informació )
22413 - Regulació Automàtica ( més informació )
22419 - Control per Computador ( més informació )
22424 - Robòtica ( més informació )
22437 - Visió Industrial ( més informació )
22439 - Ampliació de Robòtica ( més informació )
Assignatures optatives Enginyeria de Computadors
21735 - Arquitectura de Computadors ( més informació )
21736 - Xarxes de Computadors ( més informació )
21737 - Ampliació d'Arquitectura de Computadors ( més informació )
21738 - Laboratori de Sistemes Basats en Microcomputador ( més informació )
21739 - Percepció i Control per a Sistemes Encastats ( més informació )
21740 - Administració de Sistemes Informàtics ( més informació )
21741 - Arquitectures Avançades ( més informació )
22449 - Sistemes Encastats ( més informació )
Assignatures optatives Computació
21714 - Informàtica Gràfica ( més informació )
21726 - Base de Dades II ( més informació )
21742 - Compiladors I ( més informació )
21743 - Compiladors II ( més informació )
21744 - Laboratori de Projectes de Programació ( més informació )
21745 - Sistemes Intel·ligents ( més informació )
21746 - Mineria de Dades ( més informació )
21747 - Algorismes Avançats ( més informació )
Assignatures optatives Sistemes d'Informació
21726 - Base de Dades II ( més informació )
21730 - Processos i Qualitat de Software ( més informació )
21733 - Gestió Avançada de Projectes ( més informació )
21748 - Seguretat en Sistemes Informàtics ( més informació )
21749 - Gestió Estratègica de Sistemes d'Informació Empresarials ( més informació )
21751 - Sistemes de Gestió de Bases de Dades ( més informació )
21753 - Gestió i Distribució de la Informació Empresarial ( més informació )
21754 - Seguretat en Xarxes i Serveis ( més informació )
Assignatures optatives Tecnologias de la Informació
21736 - Xarxes de Computadors ( més informació )
21748 - Seguretat en Sistemes Informàtics ( més informació )
21754 - Seguretat en Xarxes i Serveis ( més informació )
21755 - Tecnologia Multimèdia ( més informació )
21757 - Gestió de Sistemes i Instal·lacions Informàtiques ( més informació )
21758 - Xarxes Avançades ( més informació )
21759 - Gestió de la Innovació Tecnològica ( més informació )
21761 - Govern de les TIC ( més informació )