Grau d'Infermeria (Pla 2016) a Eivissa : 2018-19 - bibliografia d'assignatures per curs

En aquesta secció trobaràs la bibliografia bàsica recomanada pels teus professors per a les teves assignatures.

Assignatures de primer curs
21604 - Determinants Socials de la Salut
21608 - Comunicació i Salut
22700 - Anatomia
22701 - Ciències Psicosocials Aplicades a la Salut
22702 - Bases Històriques i Professionals de la Infermeria
22703 - Bioquímica i Nutrició
22705 - Fisiologia Humana
22706 - Estadístiques Aplicades a les Ciències de la Salut
22707 - Ètica i Legislació Sanitària
22708 - Metodologia de les Cures d'Infermeria
22710 - Alimentació i Dietoteràpia
Assignatures de segon curs
21615 - Pràctiques Clíniques I
21619 - Infermeria en la Persona Gran
22704 - Educació i Promoció de la Salut
22709 - Epidemiologia, Salut Pública i Comunitària
22711 - Farmacologia
22712 - Infermeria de l'Adult I
22713 - Infermeria de l'Adult II
22714 - Infermeria de l'Adult III
22715 - Infermeria de l'Adult IV
Assignatures de tercer curs
22716 - Infermeria, Atenció Primària i Salut Global ( més informació )
22717 - Infermeria Psiquiàtrica i de la Salut Mental
22718 - Salut Sexual i Reproductiva
22719 - Infermeria en la Infància, l'Adolescència i la Família
22720 - Pràctiques Clíniques II
22721 - Gestió dels Serveis Infermers
22722 - Infermeria de l'Adult V
22723 - Infermeria de l'Adult VI
22724 - Cures Pal·liatives
22725 - Pràctiques Clíniques III ( més informació )
Assignatures de quart curs
22728 - Pràctiques Clíniques VI
22729 - Pràctiques Clíniques VII ( més informació )
22730 - Treball de Fi de Grau d'Infermeria
22750 - Pràctiques Clíniques IV
22751 - Pràctiques Clíniques V
Assignatures optatives
21375 - English for Health and Behavioural Sciences
21631 - Tècniques Electrofisiològiques per al Diagnòstic
22733 - Educació per a la Salut en l'Adolescència ( més informació )
22741 - Entrevista Clínica, Comunicació Terapèutica i Transcultural
22742 - Cronobiologia i les seves Implicacions en la Salut