Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica a Mallorca : 2018-19 - bibliografia d'assignatures per curs

En aquesta secció trobaràs la bibliografia bàsica recomanada pels teus professors per a les teves assignatures.

Assignatures de primer curs
20301 - Matemàtiques II - Càlcul ( més informació )
20302 - Programació - Informàtica I ( més informació )
20305 - Matemàtiques III -Estadística ( més informació )
21760 - Empresa ( més informació )
22400 - Matemàtiques per a l'Enginyeria ( més informació )
22401 - Física General ( més informació )
22402 - Teoria de Circuits ( més informació )
22403 - Electromagnetisme i Ones ( més informació )
22404 - Expressió Gràfica i Disseny Assistit per Ordinador ( més informació )
22405 - Química ( més informació )
Assignatures de segon curs
22406 - Enginyeria de Materials ( més informació )
22407 - Components i Sistemes Electrònics ( més informació )
22408 - Màquines Hidràuliques ( més informació )
22409 - Sistemes Mecànics ( més informació )
22410 - Introducció a la Informàtica Industrial ( més informació )
22412 - Enginyeria Termoenergètica ( més informació )
22413 - Regulació Automàtica ( més informació )
22414 - Electrònica Analògica ( més informació )
22497 - Electrònica Digital ( més informació )
22498 - Prevenció de Riscs Laborals ( més informació )
22499 - Enginyeria Ambiental ( més informació )
Assignatures de tercer curs
22415 - Tecnologia Electrònica ( més informació )
22416 - Automatització Industrial ( més informació )
22417 - Electrotècnia ( més informació )
22418 - Electrònica de Potència ( més informació )
22419 - Control per Computador ( més informació )
22420 - Màquines Elèctriques ( més informació )
22421 - Instrumentació Electrònica ( més informació )
22422 - Xarxes de Comunicació Industrials ( més informació )
22423 - Informàtica Industrial ( més informació )
22424 - Robòtica ( més informació )
Assignatures de quart curs
22425 - Projectes Industrials ( més informació )
22426 - Sistemes Electrònics Digitals ( més informació )
22427 - Ampliació d'Automatització Industrial ( més informació )
22428 - Treball de Fi de Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial ( més informació )
22496 - Organització de la Producció Industrial ( més informació )
Assignatures optatives
20395 - English for Engineering ( més informació )
21708 - Sistemes Operatius ( més informació )
22430 - Microelectrònica ( més informació )
22431 - Disseny i Simulació Electrònica ( més informació )
22437 - Visió Industrial ( més informació )
22439 - Ampliació de Robòtica ( més informació )
22440 - Laboratori d'Automatització ( més informació )
22449 - Sistemes Encastats ( més informació )